V návaznosti na mnohé telefonické a písemné žádosti a dotazy k obsahu setkání představitelů státu se stavbaři v průběhu Fóra českého stavebnictví 2012, které se konalo začátkem března t. r., zveřejnili jeho organizátoři necenzurovaný záznam jedné z konferenčních částí. V otevřené a bouřlivé diskusi pod vedením redaktora ČT Martina Veselovského vedle sebe zasedli ministři Vlády ČR a zástupci největších firem na našem stavebním trhu. Na její záznam se můžete podívat na http://www.youtube.com/watch?v=XVkMrqkWxc0&feature=youtu.be.

 

Stavbařská veřejnost má rovněž šanci ovlivnit zaměření či výběr řečníků a panelistů příštího ročníku Fóra českého stavebnictví, které se má uskutečnit 5. března 2013. Organizátoři akce budou rádi, když zájemci své náměty a svá přání ohledně jejího programu a organizace zašlou na e-mail: info@BlueEvents.eu.

 

Autor: (r)