Míra registrované nezaměstnanosti v ČR se v únoru zvýšila 0,1 p. b. na 9,2 %. Proti únoru 2011 byla však o 0,4 p. b. nižší. Celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 1,4 % na 541 685, přičemž počet hlášených volných pracovních míst se po pětiměsíčním poklesu zvýšil o 6,4 % na 36 671. Údaje zveřejněné MPSV potvrzují správnost prosincového šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi členskými firmami, podle něhož se podniky chystaly na redukci pracovních míst, zejména počátkem tohoto roku. Nejde však o masové propouštění. Jak vyplynulo z šetření, podniky plánují snížení počtu pracovníků v průběhu celého roku 2012 o méně než jedno procento.

Mnohé firmy jsou v přijímání nových zaměstnanců opatrné, neboť vývoj ekonomiky je stále plný rizik. Chovají se pragmaticky a snaží se nezvyšovat náklady. Většina českých podniků je však dnes na horší časy připravena lépe než v době vypuknutí krize v roce 2008. Pro udržení zaměstnanosti navrhuje SP ČR zavést tzv. kurzarbeit.

 

(sp)