Jak vyplynulo z průzkumu GfK Czech uskutečněného v únoru t. r., víc než polovina respondentů považuje operace prostřednictvím platební karty za dostatečně zabezpečené. Čtyři z pěti však vyjadřují obavu ze skimmingu. Respondenti pokládají za bezpečnější platby kartou u obchodníka (38 %) než obyčejný výběr hotovosti z bankomatu (32 %). Jako nejméně bezpečná je nadále hodnocena on-line platba kartou na internetu (54 %), což ale zřejmě souvisí i s jejím stále ještě nevelkým rozšířením.

 

Z hlediska dalšího zabezpečení je jasnou jedničkou PIN kód spolu s autorizační SMS (pro víc než 90 % oslovených). Čipové technologii zabezpečení karet a bezpečnostnímu certifikátu přikládá důležitost asi 60 % dotazovaných. Za nejméně důležité je považováno pojištění karet (pouze 43 %).

A jak si lidé hlídají své klíče k bezpečí? Naprostá většina (96 %) si PIN prostě pamatuje. Jen 9 % uvedlo, že ho mají také paralelně uschován poznámkou v mobilu. Průzkumu se zúčastnilo 600 respondentů, kteří používají platební karty.

 

(am)

Zdroj: GfK