Výsledky šetření Českého statistického úřadu za duben roku 2013 potvrzují pokračující propad českého stavebnictví. Svědčí o tom meziroční pokles stavební produkce o 11,4 %. Ve srovnání s rokem 2008 se snížila dokonce o 37 %. Samozřejmým doprovodným jevem je i meziroční redukce počtu pracovníků, v podnicích nad 50 zaměstnanců jich bylo propuštěno přes 8 %.

Naše stavebnictví se propadá už pátým rokem. Nejen pod tlakem celosvětové ekonomické krize, ale zejména v důsledky úsporné politiky české vlády, které chybí jasná vize a koncepce jak dalšího rozvoje, tak i toho, jak tuto republiku z krize vyvést.

Na první pohled se jedinými dobře vypadajícími čísly zdají být údaje o počtu zahájených a dokončených bytů. Letošní dubnový, zdánlivě impozantní index zahájených bytů 118,5 % však vyjadřuje poměr k loňským neradostným 71,7 %. Vzhledem k tomu je letos reálný výsledek 84,9 %. Velmi podobná je optika dokončených bytů i nové stavební zakázky.

 

Autor: Ing. Michael Smola, tajemník, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

 

Následky nedávných povodní vyvolaly ohromnou vlnu solidarity také s postiženými podnikateli. Na rozdíl od některých politiků, jejichž reakce připomínaly spíš zahájení volební kampaně, Hospodářská komora ČR, AMSP ČR, Konica Minolta a mnozí další přišli s nabídkami účinné pomoci. Víc o tom na str. 2 tohoto vydání. Patří jim za to dík.

 

Redakce