Bioplyn je správná cesta

Nedaleko východočeských Sezemic má vyrůst bioplynová stanice pro efektivní využití komunálního odpadu. Ročně zpracuje asi 16 000 tun surovin, přičemž denně vyprodukuje 6000 m3 bioplynu, čtěte více …

V Německu OZE, u nás jádro

Zájem o využití biomasy jako perspektivního, standardního, a především obnovitelného zdroje energie celosvětově roste. Také proto, že se tím snižuje produkce skleníkových plynů, biologických odpadů a že biomasa nahrazuje čtěte více …

Chtěná i nechtěná biomasa

Co je nejrychleji rostoucím odvětvím „obnovitelné energetiky“? Biomasa! V Evropě představuje asi dvě třetiny všech obnovitelných zdrojů a její význam v souvislosti se zvyšujícími se cenami klasických fosilních paliv čtěte více …

Despekt není na místě

Jako červená nit se celým ekonomickým spektrem táhne nutnost šetřit na každém kroku. Týká se to měrou vrchovatou i stavebnictví, zvláště pak té části, kde vzniká stavební odpad. Byť se to může zdát divné, tento čtěte více …

Za kolik budou povolenky?

O tzv. emisní povolenky, což jsou v podstatě nástroje k snížení emisí skleníkových plynů, se stále vede tuhý politický a ekologický boj. Kdo jiný by měl být v této oblasti lépe informován, než ministr čtěte více …

Nikoliv sůl, ale voda je nad zlato

Povrch Země je ze dvou třetin pokryt vodou, z toho 97 % připadá na vodu slanou a pouze 2,5 % vody je sladké. Z ní se navíc dvě třetiny drží na pólech v podobě ledu. Tedy pouhá třetina sladké vody je dostupná jako voda pitná. Z tohoto čtěte více …

Strana 2 z 512345