Jak likvidujeme obaly

Účelem obalů je především uchovat zboží v nezměněné kvalitě až do doby jeho spotřeby. Ale mají také významnou funkci informační a propagační – reklamní. Ne nadarmo se říká, že „prodává právě obal“. čtěte více …

Odpůrci za nehoráznost

Poslanecká sněmovna PČR v únoru t. r. schválila změny v zákoně o ochraně ovzduší, v důsledku nichž budou hutím, uhelným elektrárnám a dalším podnikům odpuštěny poplatky za vypouštění škodlivin čtěte více …

Je to prý naprosto nepřijatelné

Průmyslové znečištění ovzduší začíná být u nás opět nejvážnější hrozbou životnímu prostředí a obyvatelstvu, zejména v regionech zatížených těžkým průmyslem. Uvádí se to v odmítavém stanovisku čtěte více …

Spalování dřeva k výrobě tepla je barbarství

Jak si Česká republika stojí při výrobě kogenerované elektřiny a tepla za pomoci zplynování biomasy a využití odpadů a dalších obnovitelných zdrojů energie? O tom jsme hovořili s předním českým odborníkem čtěte více …

Ano, nebo ne bioplynu?

Na počátku minulého století v Evropě ještě oral sedlák s kravkou zapřaženou do pluhu, bramborami krmil své bližní i pašíka v chlívku a dal-li bůh, netrpěli hlady ani děvečka a pacholek. Pak ale do vsi vtrhly jedna za druhou novoty. čtěte více …

Tiše, bez zápachu

Na elektřinu jezdí vlaky, proč by nemohly i automobily? Pro některé vzdálený sen, pro jiné hudba blízké budoucnosti. Tak nějak by se dal zjednodušeně shrnout postoj české veřejnosti k využití elektromobilů čtěte více …

Strana 4 z 512345