Česká společnost vstupuje na americký trhEruca Technologies, která je dceřinou firmou společnosti Bochemie a zaměřuje se na ekologické přepracování nevyužitelného raketového paliva, uzavřela smlouvu o spolupráci pro vstup a umístění produkce na americkém trhu se společností Ridge Global. Eruca Technologies disponuje unikátní českou technologií, která umožňuje produkci chloristanu amonného, což je současně recyklát starého i přísada nového raketového paliva, a také široce komerčně využitelný produkt – například pro výrobu airbagů.

Ridge Global je přední poradenskou společností v oblasti mezinárodního obchodu a risk managementu. Její divize Strategic Consulting Service se zaměřuje na podporu firem s inovativními technologiemi. Ridge Global se stará o tržní uplatnění technologií menších firem nebo společností ze skupiny Fortune Global 500. Generálním ředitelem společnosti je Tom Ridge, první tajemník amerického ministerstva pro vnitřní bezpečnost a bývalý guvernér amerického státu Pensylvánie.

„Společnost Ridge Global je ráda, že může podpořit firmu Eruka Technologies v úsilí o růst jejího byznysu prostřednictvím působení na trhu v USA,“ uvedl Tom Ridge. „Jedinečný technologický proces vyvinutý Erucou může na severoamerickém trhu získat využití a současně je ekologicky odpovědným řešením jak zvládnout daný produkt.“

 

 

Eruca vyvinula unikátní proces, který neuvolňuje nebezpečné emise či odpady a neprodukuje ani skleníkové plyny. „Tento průlomový technologický proces umožňuje vyrábět základní materiál pro vojenské i civilní použití, a to bez negativního vlivu na životní prostředí,“ řekl Miloslav Vodička, generální ředitel společnosti Bochemie, která je 100% vlastníkem Eruca Technologies.

Technologie získávání chloristanu amonného zpracováním už nepoužitelného raketového paliva je unikátním výsledkem vlastních inovací společnosti Bochemie. Rozhodující vstupní surovinou pro výrobu, která je založena na fyzikálních prin-cipech – tj. mletí, namáčení, filtraci, čištění a sušení, je vlhčené expirované palivo. Z něj je postupně recyklován chloristan amonný, čímž dochází k úsporám přírodních zdrojů. Technologie je vysoce ekologická a energeticky málo náročná.

Eruca v současné době prodává chloristan amonný (APC) v Evropě a její obchodní zájmy na americkém trhu zahrnují jak prodej vysoce kvalitní produkce APC, tak možnost umístit technologii samotnou či poskytnout licenci pro tuto green technologii ve Spojených státech.

 

Autor: (com)