Cestovní ruch se zatím držíHodnotit letošní vývoj cestovního ruchu je ošidné. V 1. pololetí jsme se setkali s dvěma hodně rozdílnými etapami. Zimní sezona byla vcelku úspěšná, začátek letní však už byl horší. Vypovídá o tom i návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení (HUZ).

V 1. čtvrtletí dosáhly příjezdy hostů do HUZ přírůstku 3,2 %, z toho zahraničních 3 %. Ve 2. čtvrtletí došlo naopak k meziročnímu poklesu příjezdů o 1,2 %, takže za celé 1. pololetí se přírůstek ztenčil na 0,6 %, z toho u cizinců na 1,4 %. Počet přenocování vykázal v 1. čtvrtletí růst 2,5 %, zatímco ve druhém pokles 4 %. Za 6 měsíců tedy došlo k propadu o 1,1 %, hlavně u domácích návštěvníků (o 4,4 %).

 

Kolísání vývoje v 1. pololetí potvrzují i údaje o příjmech a výdajích ze zahraničního cestovního ruchu, resp. výsledky „platební bilance mezinárodního pohybu osob“. Příjmy dosáhly v ČR 66,2 mld. Kč, výdaje téměř 42 mld. Kč, tedy čistý přínos 24,2 mld. Kč, což je 3% pokles proti 1. pololetí 2012.

Podle dosavadních znalostí byl průběh letních měsíců dost nadějný. Nevlídné červnové podmínky cestovního ruchu byly vystřídány příznivějšími v červenci a srpnu. Obnovil se růst návštěvnosti a využívání HUZ, a rovněž rostly tržby v celém odvětví ubytování. V červenci reálně o 2,4 %, v srpnu dokonce o 5,9 %, což napomohlo přírůstku tržeb celého ubytování za osm měsíců roku o 2,4 %. Návštěvnost hotelů se meziročně zvýšila v červenci o 1,8 %, v srpnu o 2,6 %, za leden až srpen o 2,5 %, dlouhodoběji proti stejnému období roku 2008 o víc než 15 %.

 

Pro podnikatele v hotelovém průmyslu má zásadní význam, kam a jak se zaměřuje poptávka po ubytovacích službách. Z šetření mezi kategoriemi hotelů vyplývá, že nejvyšší meziroční růst návštěvnosti vykázaly za 8 měsíců t. r. pětihvězdičkové (+3,5 %) a čtyřhvězdičkové (+2,6 %) hotely. Ty rostly rychleji v počtech přenocování (o 2,3 %), pětihvězdičkové o 1,8 %. Proti roku 2008 se letos zvýšilo využití čtyřhvězdičkových hotelů o 46,6 % a pětihvězdičkových o 35,6 % (což ovšem souvisí i s vývojem kapacit).

Ukazuje se, že cestovní ruch ČR jako průřezové odvětví, podporující vývoj v řadě specifických oblastí hospodářství a společenského rozvoje, je přece jen poněkud ušetřen tvrdých dopadů z ekonomického útlumu a má své růstové i kvalitativní výsledky. To je v kontextu s celosvětovým vývojem turismu. Jeho současné letošní prognózy kalkulují podle UNWTO s růstem 3–4 % (opět podle příjezdového kriteria). Rychlejší vývoj je přisuzován „rozvíjejícím se“ ekonomikám, poněkud pomalejší „rozvinutým“, z toho zemím EU mírně pod 3 %. A to by měl být cíl cestovního ruchu v ČR, pro jehož splnění by však výsledky 2. pololetí musely být lepší než ty za první polovinu roku.

 

Autor: (lš)