Chytrá budova VUT v Brně hlídá své nákladyNový kampus Fakulty informačních technologií VUT v Brně dostal díky rozsáhlé rekonstrukci a výstavbě nových budov unikátní podobu. Pozoruhodný ovšem není pouze jeho vzhled, ale také řešení technického zázemí.

Univerzitní kampus, jehož základem je kartuziánský klášter ze 14. století, je dnes dimenzován pro výuku asi 2200 studentů.  Nejde přitom pouze o posluchárny, ale také o stravovací a ubytovací prostory a technologicky náročná pracoviště. V roce 2002 vznikla nová Fakulta informačních technologií, pro kterou byly původní prostory nedostačující, a bylo třeba se tímto problémem zabývat. Architektonického řešení se ujali Ing. arch. Aleš Burian a Ing. arch. Vladislav Vrána. V areálu bylo nutné vystavět technologicky náročné novostavby se zázemím pro informační technologie. Kampus je navíc rozdělen Božetěchovou ulicí na dvě poměrně samostatné části, které bylo třeba propojit. Jelikož má areál rozlohu 17,5 tis. m2, nelze opomenout ani provozní náklady budov.

 

Building management system

Všechny systémy technických zařízení budov (např. vytápění, chlazení, měření a regulace, přístupové systémy, zabezpečovací systémy, kamerové systémy, náhradní zdroj el. energie, …) jsou napojeny na Building management system (BMS), aby bylo možné areál řídit jako celek.

Využíváním systému BMS lze dosáhnout optimálního nastavení vnitřního prostředí ve vazbě na venkovní teploty a požadavky uživatele. Dalším významným přínosem systému BMS je i možnost optimalizovat spotřeby energií. Systém umí vyhodnocovat, jaké energie se v daném okamžiku odebírají, a tento odběr přizpůsobit nasmlouvaným limitům. V případě, že by hrozilo výrazné překročení odběru, systém na přiměřenou dobu vypne zařízení, která nemusejí být v danou chvíli v provozu, např. vzduchotechniku. Tak lze zajistit vyrovnaný odběr energií.

 

„VUT postupně buduje centrální energetický management pro celou univerzitu, díky čemuž lze vyjednat lepší ceny energií,“ říká Ing. Zdeněk Bouša, proděkan pro strategický rozvoj a výstavbu. „Provoz areálu stojí ročně 26 mil. Kč, z toho energie tvoří 11 milionů. Během posledních pěti let se cena za provoz areálu nezvýšila, i když ceny vody, elektřiny i plynu stále stoupají. Inteligence systému se do cen výrazně promítá, a to především díky optimalizaci provozu.“

 

V této problematice spolupracuje VUT se společností Synerga a.s., která tento systém realizovala. V současné době Synerga a.s. zajišťuje vzdálený monitoring a obsluhu několika areálů VUT. Systematickým využíváním dat ze systému BMS optimalizuje provoz a navrhuje úpravy technických zařízení. Řeší také havarijní stavy monitorovaných technických zařízení. BMS  stále hlídá funkčnost jednotlivých zařízení a identifikuje nezvyklé situace, včetně nadměrné spotřeby energie, které hlásí obsluze. Pokud by došlo k závažnějšímu problému, BMS generuje alarmové hlášení, jež odešle na příslušné stanoviště (např. vrátnice, dispečink). Jako příklad lze uvést situaci, kdy prasklo potrubí v hloubce tří metrů pod zemí. Závada byla odhalena podle odečtu vody, kdy se spotřeba v daném místě neúměrně zvýšila. Problém tak byl řešen dřív, než voda způsobila výraznější škody.

 

Celý areál fakulty je zabezpečen pomocí identifikačních karet, díky nimž systém rozpozná, zda má konkrétní osoba do dané místnosti povolen vstup, nebo ne. V areálu jsou nainstalovány také bezpečnostní kamery a infrazávory. Díky připojení těchto systémů do BMS je možné velmi rychlým a přehledným způsobem např. identifikovat narušení zabezpečeného prostoru, automaticky spustit intenzivnější nahrávání záznamu z kamer nebo zkontrolovat, zda jsou v nočních hodinách veškeré prostory zabezpečeny.

 

Řízení teploty v objektech s rozdílnou akumulací tepla do konstrukce objektu

Areál Fakulty informačních technologií VUT v Brně tvoří velmi různorodé budovy (historická část a nová výstavba). Systém měření a regulace využívá informací z tzv. referenčních místností. Řízení teploty v jednotlivých částech areálu je potom dáno požadavkem uživatele ve vazbě na charakter objektu, časový program a případnou korekci uživatele. Tu je možné měnit pouze o dva stupně celsia. V nových objektech lze při dodržení správného způsobu větrání udržet přijatelnou teplotu bez použití klimatizace. Klimatizace při výstavbě nebyla instalována. Tímto byly ušetřeny investiční prostředky, ale i náklady na provoz a údržbu tohoto zařízení. Přesto jsou zde připraveny rozvody pro její případnou instalaci. Proděkan fakulty Ing. Zdeněk Bouša dále říká: „Prakticky neustále provádíme vyhodnocování a dolaďování systému, včetně optimalizace útlumu. Měřením jsme zjistili, že pokud by víkendová teplota areálu byla snížena v topném období na 16–17 stupňů, náklady na následné vytopení budov by byly tak vysoké, že úspora v porovnání s běžným režimem stejně nenastane.“

 

Flexibilita 

Obě části areálu rozdělené ulicí jsou v podzemí propojeny kolektorem. Staré sklepní prostory tak v současnosti slouží jako technické zázemí. Díky tomu, že jsou průchozí, lze veškerá zařízení kdykoli kontrolovat, nebo připojit další rozvody. Jak uvedl Ing. arch. Vladislav Vrána: „Je zajímavé pozorovat, jak některé věci ztrácejí platnost v čase. Například výukové laboratoře Centra výpočetní techniky byly ještě nedávno nesmírně frekventované. Dnes, kdy mají studenti vlastní notebooky, jejich návštěvnost slábne, a lze je využít jinak. I zde se projevuje schopnost stavby přizpůsobit se novým účelům.“

Areál se tak stále přizpůsobuje novým požadavkům a jeho funkčnost je řešena opravdu do důsledku. V současné době se zde pracuje na výstavbě budovy pro umístění technologie superpočítače Centra excelence IT4Innovations, která bude kompletně napojena na BMS.

 

Autor: (mig) 

 

www.synerga.cz