Cílová skupina

 

Měsíčník Podnikatel je rozesílán systémem direct mail na přesně určenou skupinu řídících

manažerů velkých a středních firem. Plošně pokrývá celé území ČR s důrazem na významná

průmyslová a podnikatelská centra.