Čtvrtletní plátci DPH otestují elektronická podáníČtvrtletní plátci DPH poprvé uplatní novinku letošního roku – elektronické podání přiznání, a to za první čtvrtletí 2014 (termín je do 25. 4. 2014). Tuto povinnost nemají pouze fyzické osoby, plátci DPH s obratem nižším než šest milionů korun za dvanáct předcházejících měsíců. Jednomilionová hranice pro povinnou registraci k DPH pro letošek zůstala, už 1. 1. 2015 ale klesne na 750 tis. Kč za dvanáct předešlých měsíců. Změna, která ještě nevešla v platnost, se tak mnoha podnikatelů dotýká už nyní.

Elektronické podání se týká také hlášení, příloh k nim a registrace včetně změn. Ale ne bezvýhradně. Např. pokud je fyzická osoba čtvrtletním plátcem a k 30. 4. překročí obrat šest milionů korun za dvanáct předcházejících měsíců, tedy za období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014, smí ještě přiznání za 2. čtvrtletí, kdy došlo k překročení hranice, podat papírově, ale za 3. čtvrtletí už musí použít elektronický formulář. Povinnost podávat přiznání elektronicky pak trvá minimálně šest měsíců.

Přiznání lze jednoduše vyplnit nebo nahrát z vlastního softwaru na daňovém portálu provozovaném Ministerstvem financí ČR (www.eds.mfcr.cz) a podat s elektronickým podpisem. Pokud podnikatel elektronický podpis nemá, portál mu po podání nabídne možnost vytisknout eTiskopis – ten plátce vlastnoručně podepíše a doručí do pěti dnů od elektronického podání na finanční úřad. Elektronické podání lze jednoduše učinit také z datové schránky, kterou mají všechny právnické osoby zřízenu ze zákona.

Zřízení datové schránky nabízí podnikatelům – fyzickým osobám bezplatně a do tří pracovních dnů služba Czechpoint. Přiznání k DPH je třeba podat ve formátu xml, který generuje jak daňový portál, kde je možné přiznání uložit a následně poslat z datové schránky, tak každý běžně používaný účetní program. Pdf a ostatní formáty jsou považovány za neplatné!

V roce 2014 zůstala hranice obratu pro povinnou registraci plátce DPH na jednom milionu korun za dvanáct uplynulých měsíců. Do obratu se přitom nepočítají plnění osvobozená od DPH, jako jsou zdravotní služby a pojišťovací služby, nebo příležitostný prodej majetku a další. Podle daňové poradkyně Blanky Štarmanové však podnikatelé často chybují v tom, že svůj obrat mylně počítají za kalendářní rok, a ne za dvanáct po sobě jdoucích měsíců.

Od 1. 1. 2015 se limit sníží na 750 tis. Kč. Vzhledem k absenci přechodných ustanovení, která by to řešila jinak, se obrat k 31. 1. 2015 spočte za dvanáct předchozích měsíců, tedy za období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015. Proto, pokud ještě nedojde k změně legislativy, může být v lednu 2015 dost podnikatelů nepříjemně překvapeno. Po překročení dané hranice dvanáctiměsíčního obratu má totiž podnikatel povinnost podat přihlášku k registraci do konce následujícího měsíce a hned v dalším měsíci se od prvního jeho dne stává plátcem DPH.

Povinná registrace buď jako osoby identifikované k DPH, nebo jako plátce DPH může vzniknout také při obchodování se zahraničím. To nastává v případě pořízení zboží z EU za víc než 326 tis. Kč ročně, také při přijetí služby ze zahraničí nebo při poskytnutí služby do EU. Registraci je třeba provést ke dni, kdy došlo k přijetí nebo poskytnutí služby nebo překročení limitu dovozu z EU.

Identifikovaná osoba, která obchoduje se zahraničím, sice není plátcem, ale má povinnost podat přiznání k DPH a odvést DPH z přijatých služeb a zboží. V případě poskytnutí služby už DPH neodvádí, pouze pokud jde o služby do zemí Evropské unie, musí vyplnit souhrnné hlášení.

 

Autor: (vam)

Zdroj: TaxVision