Praha, 5. září 2012 (PROTEXT) – Zajímá vás oblast bezpečnostních služeb a chcete se zapojit do koordinace aktivit spojených s touto problematikou? Pak jsou tu pro vás připraveny odborné semináře, které organizuje Sektorová dohoda pro oblast bezpečnostních služeb. V rámci veřejné zakázky NSP II ji realizuje konsorcium Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost TREXIMA, spol. s r.o.

V září a říjnu se tato setkání konají ve všech 14 krajích České republiky. Jejich cílem je představit sektorovou dohodu pro oblast bezpečnostních služeb a objasnit koordinaci aktivit zúčastněných subjektů na trhu práce.

 

Poprvé v Jihlavě 

První z plánovaných akcí se uskutečnila 4. září v jihlavském kulturním domě, kde se sešli zaměstnavatelé, zástupci Úřadu práce ČR a vzdělávacích institucí. Byly představeny mechanismy a cíle veřejných zakázek Národní soustava kvalifikací II a Národní soustava povolání II. Romana Nováčková z Hospodářské komory ČR seznámila přítomné s projektem sedmi pilotních sektorových dohod, mezi něž patří také Sektorová dohoda pro oblast bezpečnostních služeb.

Prezident České komory služeb ochrany majetku a osob Lubomír Krejčí pak představil činnost Sektorové rady pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce a zdůraznil: „Naše sektorová dohoda by měla primárně podpořit spolupráci s úřady práce. Společně s Generálním Úřadem práce ČR bylydefinován možný mechanismus, který chceme všem partnerům sektorové dohody na našich setkáních osvětlit a diskutovat o něm.“

Prvním kontaktním místem a spolurealizátorem cílů sektorové dohody pro oblast bezpečnosti se stal Jihlavský úřad práce ČR. Jeho představitelka Eva Sekorová, vedoucí referátu zprostředkování a poradenství, na setkání mj. uvedla: „Rekvalifikační programy pro oblast bezpečnosti nebyly součástí výběrových řízení, proto je náš Úřad práce v současné době nenabízí. Nicméně bude-li uchazeč o zaměstnání schopen naplnit podmínky režimu Zvolené rekvalifikace, jsme schopni tuto spolupráci se zaměstnavateli jednoznačně podpořit. Domnívám se, že obdobný názor budou mít i kolegové z ostatních krajů.“

Diskuse nevynechala otázky pracovní způsobilosti, nákladů na rekvalifikace, principů úplné profesní kvalifikace, úrovně a kvality Autorizovaných osob a mnoho dalších. Lubomír Krejčí také představil návrh zákona o SBS a dalším vzdělávání v oboru. Účastníci se seznámili s výstupy analýzy zaměstnanosti uchazečů v oboru bezpečnostních služeb, připravené ČK SOMO, která poskytuje jak zaměstnavatelům, tak vzdělavatelům detailní pohled na strukturu a potenciál uplatnitelnosti v oboru.

 

Semináře Sektorové dohody pro oblast bezpečnosti 

Začátek vždy v 10.00 hod., registrace účastníků od 9.45 hod.

10. září 2012, Olomouc: Hesperia Hotels, Brněnská 385/55 Olomouc-Slavonín

13. září 2012, Zlín: Hotel Baťov – Společenský dům, Tylova 727, Otrokovice

17. září 2012, Karlovy Vary: Thermal – F, I. P. Pavlova 11, Karlovy Vary

18. září 2012, Hradec Králové: Grand HK, Čs. armády 295, Hradec Králové

24. září 2012, Pardubice: Harmony club Hotel Pardubice, Bělehradská 458, Pardubice

26. září 2012, Plzeň: Parkhotel Pilsen, U Borského parku 31, Plzeň

Říjen: Brno, Liberec, České Budějovice, Ústí nad Labem, Příbram a Praha – termíny a místa konání budou ještě upřesněny.

 

Kontakty:

Kristýna Bendíková

Manažerka týmu PR pro VZ NSK2 a NSP II

Plzeňská 3217/16, 150 00  Praha 5

tel.: 773 273 784

e-mail: kbendikova@spcr.cz

 

Mgr. Daniel Libertin

PR specialista

ANTECOM s.r.o.

antecom@antecom.eu