DOT1 – jsme jedinečníVznik naší společnosti byl do velké míry podmíněn situací na pracovním trhu z pohledu znevýhodněných občanů trpících PAS (poruchou autistického spektra). Možnosti zaměstnání jsou pro tyto osoby velkým problémem, i když je s podivem, jak málo veřejnost a potenciální zaměstnavatelé vědí o tomto druhu postižení.

Dát šanci těmto lidem, využít jejich pracovního nadšení a schopností v plném rozsahu bylo hlavním impulzem realizace projektu, na kterém má velký podíl Evropský sociální fond.

DOT1 je brněnská reklamní agentura, která přímo zaměstnává jedince postižené PAS a pečující rodiče. Naším cílem bylo vytvoření šesti pozic určených pro tyto osoby a takových pracovních podmínek, které jim umožní sladění profesního a rodinného života. Mezi členy našeho týmu patří výjimečně nadaní programátoři, designéři, grafici a rovněž velmi šikovné telemarketingové operátorky, bez kterých by byl chod naší společnosti nemyslitelný. Schopnosti zaměstnanců chápeme jako výjimečný uhel pohledu na řešenou problematiku specifických požadavků klientů. Díky tomu jim můžeme nabídnout zcela neotřelé nápady a individuální řešení marketingových aktivit. V dnešní době realizujeme řadu služeb z oblasti marketingu. Digitalizujeme a archivujeme data, navrhujeme, tvoříme a spravujeme webové stránky a internetové vizitky, poskytujeme SEO optimalizace, copywriting a aktivní telemarketing, registrujeme do internetových katalogů a vyhledávačů, aktualizujeme data v klientských databázích, nabízíme pestrou paletu grafických prací, e-mailového marketingu a tvorby tištěných reklamních předmětů či firemních tiskovin. Díky propojení výjimečných dovedností osob s poruchou autistického spektra se schopnostmi zdravých zaměstnanců vznikají neotřelé nápady, které jsou na trhu unikátní. Svůj potenciál jsme naplno využili například v realizaci webových stránek pro společnosti Allianz, Motherboard, Tenzum nebo webového projektu diverzifikujeme.cz. Máme tedy právo být hrdí na to, kým jsme a co děláme, protože my jsme zkrátka jedineční.

 

Najdete nás na webových stránkách www.dot1.cz.

PROJEKT: Zaměstnávání osob s poruchou autistického spektra.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.06/30.00368

Celý projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.