Ekologické OskaryMezinárodní porota E.ON Energy Globe Award ČR 2013, známé jako soutěž o ekologické Oskary, vybrala letos z 217 přihlášených projektů po 3 nejzajímavějších projekty v kategoriích Obec, Kutil, Firma a Mládež.

Nominovaní budou v říjnu t. r. usilovat o celkové vítězství – cenu v hodnotě 300 tis. korun a právo reprezentovat Českou republiku ve světovém finále Energy Globe Award, která představuje nejvýznamnější světové ocenění v oblasti ochrany životního prostředí.

Hlavním posláním soutěže je národní i mezinárodní zviditelnění úspěšných ekologicky zaměřených projektů, a zároveň podpora vědomí všech lidí na naší planetě, že mohou a musejí něco udělat pro kvalitní životní prostředí.

 

Kdo se bude ucházet o hlavní ceny

V kategorii Firma (projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, o které se zasloužila firma, organizace či sdružení) byli nominováni:

• Optimalizace energetických a materiálových toků mezi BPS a zemědělskou prvovýrobou/Renergie s.r.o. (Suchohrdly u Miroslavi)

• Snížení energetické náročnosti Hotelu-vinařství Galant/Ing. Jiří Marian (Mikulov)

• Vozový park na CNG/ČSAD Česká Lípa, a.s. (Praha)

V kategorii Obec (projekty a opatření z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, o které se zasloužila obec) nominaci získali:

• ESO Kněžice – První energeticky nezávislá obec Kněžice ve výrobě tepla a elektrické energie/Obec Kněžice

• Snížení energetické náročnosti ZŠ Dolní Újezd/Obec Dolní Újezd

• Záchrana gotického hradu Sobě-slav/Město Soběslav

 

V kategorii Mládež (projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které podporují ekologické myšlení mladých a veškeré takové aktivity uskutečněné mládeží či školami) byli nominováni:

• Energis 24/Mgr. Radovan Šejvl (Bučovice)

• Šetřílkovi aneb Hravě šetřím svou kapsu i přírodu/CEMC (Praha)

• Výskyt oxidu uhličitého ve škole/Střední škola obchodu a služeb Jihlava

 

V kategorii Kutil (všechny malé i velké projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které zpracoval člověk v domácnosti) nominaci získali:

• Energeticky aktivní dům Plzeň – Bolevec/Ing. Jan Řežáb

• Solární slunečník/Jiří Pešek (Praha)

• Vlastní dům architekta s ateliérem/Ing. arch. Martina Příkazská (Brno)

Představení vítězů se uskuteční 7. října 2013 ve Vinohradském divadle v Praze. O celkovém vítězi rozhodnou pomocí hlasování diváci v sále. Vedle finanční odměny pro absolutního vítěze čekají na nejlepší projekty v kategoriích ceny od dalších partnerů soutěže. Například tepelná čerpadla či závěsné kondenzační kotle obdrží vítězové od společnosti Vaillant Group Czech, s.r.o. Společnost Gorenje spol. s r.o. předá vítězům v kategoriích unikátní energeticky úsporné pračky. Televizní záznam z předání cen budou moci diváci sledovat v České televizi.

Letošní novinkou je vedle nového uspořádání kategorií a možnosti přihlásit i nezrealizované nápady možnost hlasovat o nejsympatičtější projekt z 12 nominovaných pomocí SMS či internetu na webových stránkách www.energyglobe.cz. Hlas lze odevzdat jednomu z projektů od do konce září t. r. Projekt s největším počtem hlasů pak získá od generálního partnera soutěže BMW Group Česká republika na 3 roky elektromobil BMW i3 spolu s domácí nabíjecí stanicí. Pro vylosované hlasující jsou připraveny ceny jako elektrokola či unikátní úsporné pračky.

Další informace o soutěži E.ON Energy Globe Award ČR je možné získat na portálu www.energyglobe.cz, nebo na facebookových stránkách E.ON Energy Globe Award ČR.

 

Autor: (mv)

Zdroj: www.sme-union.cz