European Youth EventNa půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku se u příležitosti Dne Evropy nedávno uskutečnilo setkání pěti tisíc studentů z celého kontinentu. Hovořili o pro-blémech, které současnou mladou generaci nejvíc tíží, tj. zejména o vysoké nezaměstnanosti.

V rámci Akce evropské mládeže (European Youth Event, EYE 2014) se zaměřili na kvalitu pracovních míst pro mládež v unii, uznávání neformálních dovedností, problematiku stáží a mobilitu. Mezi požadavky, které na setkání zazněly, patří jednotná pravidla pro evropské volby a volby on-line, lepší vzdělání o evropských záležitostech a podpora digitálním inovacím. Výstupy zasedání budou v červenci t. r. představeny novým členům Evropského parlamentu, kteří vzešli z květnových voleb.

Za metodické a organizační podpory CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU se Akce EYE 2014 zúčastnila skupina 40 studentů z českých vysokých škol: Západočeská univerzita v Plzni, Metropolitní univerzita Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola finanční a správní a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Studenti se zapojili do organizace tří workshopů na následující témata:

• překážky pro mladou generaci při zakládání podniků v ČR;

• překážky zaměstnanosti mladých lidí;

• manuál úspěšného pohovoru.

 

Během workshopů prezentovali účastníci z výše uvedených škol studie zaměřené na problémy, s kterými se současná mladá generace potýká, a nabídli různá řešení. Např. navrhli úzce propojit vzdělávací systém s podnikatelským, aby studenti získali už během studia vedle teoretických zkušeností i praktické dovednosti. Dále doporučili zavedení povinných stáží jako součást posledního ročníku univerzitního studia a zřízení vysokoškolských kariérních center, která by studentům pomáhala zvolit si kariéru v souladu s jejich studiem a potřebami pracovního trhu.

 

Skupina, která se zabývala překážkami pro mladou generaci při zakládání podniků v ČR, ve své studii došla k závěru, že je hlavní bariérou nedostatek informací. Chybí jednotný zdroj on-line, kde by si začínající podnikatel mohl zjistit veškeré důležité informace ohledně legislativního rámce podnikání, přístupu k financím, administrativních požadavků apod. Studenti také postrádají univerzitní poradenská centra pro podnikatele a požadují zavést do vzdělávacích programů předměty, které rozvoj a výkon podnikání podporují, jako je účetnictví, marketing a daně.

Studenti rovněž natočili instruktážní video, jak vystupovat na prvním pracovním pohovoru a vyvarovat se častých chyb. V rámci příslušného tematického workshopu simulovali pracovní pohovor a radili ostatním účastníkům, jak se na něj efektivně připravit.

Cílem akce bylo sdílet nejen doporučení k palčivým otázkám, ale také osobní zkušenosti, a vzájemně se inspirovat.

 

Autor: (pod)

Zdroj: CEBRE