Firmy se stávají závislejšími na IT a začínají vyhledávat spolehlivější řešeníTři čtvrtiny českých firem plánují pro příští rok investice do informačních technologií v max. rozsahu 1 mil. Kč. S rostoucí úrovní obratu se zvyšuje i objem peněz, který plánují vložit do rozvoje IT. Ukázal to nedávný výzkum mezi 500 firem.

Dvě třetiny podniků jsou na IT do značné míry závislé, což nově začíná platit i u malých firem. Plánované investice pro příští rok sice nepřesáhnou 1 mil. Kč, ale i to je změna. Ačkoli jsou větší firmy tradičně ochotny investovat do IT víc a svou existenci si bez tohoto zázemí nedovedou představit, není to už jen jejich výsadou.

Naproti tomu práce s nashromážděnými daty zákazníků pro cílené reklamní kampaně zatím překvapivě příliš rozšířena není. Využívá ji jen čtvrtina firem, dalších asi10 % se k tomu chystá. Přitom se většina respondentů potýká s meziročním růstem dat do 30 %, ale stále s nimi nedokážou efektivně pracovat.

„I mikrofirmy mohou dnes v podstatě za minimální náklady oslovit během okamžiku kohokoliv na světě, stejně tak si o něm mohou získat detailní informace. Určitá hrozba je v tom, že mnohdy technologie necháme, aby řídily nás, což nejenom zdržuje, ale z mnohých firem činí uniformní dodavatele. Hlavní konkurenční výhodou malých firem by měly být selský rozum a osobitost, nikoliv technologické vybavení,“ říká Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Virtualizace síťových služeb je trendem, který se už uchytil ve třetině firem a další čtvrtina o něm uvažuje. Zájem o ni je vyšší u větších firem a u těch s meziročním nárůstem objemu dat. Je jen minimum těch, které produkt vůbec neznají.

Možná úspora 30 % v provozu IT by byla pro polovinu respondentů důvodem k zamyšlení nad změnami ve firemních IT. Tři čtvrtiny by ocenily vyšší spolehlivost IT bez nutnosti výrazné investice. Tři pětiny umožňují bezdrátové připojení do interní sítě. Zabezpečení citlivých dat zaměstnanců řeší většinou centrálním zálohováním a vynucováním ukládání dat na centrálním úložišti.
„Důraz na vyšší spolehlivost IT je dána výrazně rostoucí mírou důležitosti a závislosti firem na IT. Zároveň si firmy začínají uvědomovat rizika (finanční, ale i ta, která např. mohou poškodit jméno firmy), a proto jsou ochotny uvažovat o investicích do řešení, která jim úroveň bezpečnosti zvýší,“ upozorňuje Vít Slunečko, manažer divize HP pro prodej řešení středním a malým společnostem, a dodává: „Také rostoucí využívání mobilních zařízení přináší nebezbečí úniku dat (know-how firem).“

 

Obrat firmy Celkový počet zaměstnanců Počet zaměstnanců v IT
69 % – 100 až 299 mil. Kč 38 % – do 99 43 % – 0 až 1
13 % – 300 až 499 mil. Kč 42 % – 100 až 249 39 % – 2 až 3
19 % – 500 mil. Kč a víc 12 % – 250 až 499 14 % – 4 až 10
  8 % – 500 a víc   4 % – 11 a víc

 

Struktura vzorku: 500 firem z celé ČR – asi 80 % MSP (do 250 zaměstnanců), asi 20 % velké firmy (nad 250 zaměstnanců). Obory: výroba, obchod nebo služby. Obrat 100 a víc mil. Kč.

Realizaci sběru dat provedla výzkumná agentura IPSOS s.r.o.

 

Autor: (vam)

Zdroj: AMSP