Plýtvání potravinami je dnes běžným jevem. Je opravdu nutné? Není, a na tuto skutečnost upozorňují obchodníci už léta. Bohužel, naše legislativa jim dosud není moc nakloněna, a proto potraviny často musejí likvidovat, ač by je rádi dali potřebným.

Navíc v případě, kdy se právnická osoba rozhodne potravinové přebytky tímto způsobem darovat, musí pro uplatnění odpočtu z daňového základu uzavřít s obdarovaným řádnou darovací smlouvu, evidovat přesný přehled položek, včetně cen a státu následně odvést plnou výši DPH (u potravin 15%). Pokud však potraviny zlikviduje (standardně např. v kafilerii), pak si o jejich hodnotu sníží daň z příjmů a DPH neplatí. Posuďte sami, co je víc motivační. I přes tato úskalí se mnoho obchodníků rozhodne pro variantu dát zboží potřebným, nikoliv je zlikvidovat bez dalšího užitku.

 

Autor: (so)