Svaz průmyslu a dopravy považuje Exportní strategii ČR 2012–2020, kterou nedávno prezentovali předseda vlády Petr Nečas a ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba za dokument, který by mohl přispět k podpoře vývozu našich firem na trhy mimo EU.

„Ve složitých situacích si firmy musejí poradit samy. Vláda a státní instituce však mohou pomoci podnikatelům nastavením efektivní proexportní politiky zastřešené kvalitní strategií,“ řekl prezident SP ČR Jaroslav Hanák. Na přípravě dokumentu, který je součástí Strategie konkurenceschopnosti ČR, se podílely zaměstnavatelské a podnikatelské organizace.

Exportní strategie počítá s podporou diverzifikace exportu ČR a její součástí je akcent na 12 prioritních zemí (Brazílie, Čína, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, a Vietnam) a na 28 tzv. zájmových zemí.

 

Mělo by dojít k zvýšení pojistných fondů EGAP o 1 mld. Kč, o 660 mld. Kč má vzrůst podpora činnosti ČEB a mají být přijata další opatření. MPO plánuje rozšířit síť obchodních misí na sedmdesát. Nyní má vládní agentura na podporu exportu CzechTrade 37 zahraničních kanceláří. Jednotná síť zastoupení by však měla zahrnovat i kanceláře agentury CzechInvest. Valná část obchodních misí (celkem 28) by působila v prioritních zemích a jejich počet by se zvýšil o dvanáct.

Exportéři však poukazují na přetrvávající neshody mezi MPO a MZV. Naši politici by se podle nich také měli víc zaměřit na otevírání dveří českému byznysu v zahraničí, jak je to běžné např. v Německu nebo ve Francií.

 

Proti Exportní strategii ostře vystoupila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Analýza současného stavu a strategické vize jsou v dokumentu podle ní správné, ale scénář jejich naplňování je šitý horkou jehlou a nekoresponduje s tím, co bylo představeno na podzim 2011.

„Teritoriální diverzifikace má několik sporných destinací. Země s prioritním zařazením jsou až na Irák a Srbsko v zásadě správně, výběr tzv. zájmových zemí je ale už střelbou na běžící, malé a často nezajímavé terče,“ podotkl předseda AMSP Karel Havlíček.

 

Jeho asociace je také proti snaze přenést aktivity z CzechTrade přímo na ministerstvo, což by mohlo vyústit v selhání exportní podpory MSP, protože žádný odbor ministerstva nemůže nahradit instituci, která působí mnoho let a je jednou z mála, k nimž mají MSP důvěru.

 

(am)