Jsme DOT1, jsme jedinečníJiž přes rok působí na domácím trhu marketingových služeb sociální podnik Dot1. Jeho posláním, a přiznejme si, že nelehkým, je dát šanci na práci znevýhodněným osobám postiženým poruchou autistického spektra.

Vedlejším cílem podniku je odstranění zažitých představ, že osoby s poruchou autistického spektra nejsou schopny adaptace na trhu práce. Je zřejmé, že pro většinu lidí s PAS (v různém stupni rozsahu) je obtížné žít podle požadavků trhu práce. Přesto, což málokdo ví, se mezi nimi najdou výjimečné talenty a pracovití lidé. Jejich největším problémem je, že je okolí nechápe a ani se o to nesnaží. Dot1 jde svou jasně zvolenou cestou a vytváří prostředí, které takto postiženým osobám zcela vyhovuje. Odměnou je plné využití jejich jedinečného pracovního potenciálu. Dokazuje to každý realizovaný projekt a spokojený zákazník Dot1.
Jak tedy Dot1 řeší každodenní pracovní úkoly? Důraz je kladen především na trpělivé vysvětlení pracovního postupu a následnou asistenci, která zajistí splnění časového rozvrhu a vysokou kvalitu výsledného produktu. Díky těmto postupům dnes podnik Dot1 nabízí řadu služeb v oblasti marketingu. Navrhuje grafický design a vytváří webové stránky. Poskytuje vysoce kvalitní SEO optimalizace, copywriting a aktivní telemarketing. Rovněž digitalizuje a archivuje data klientských databází a nabízí pestrou paletu tvorby tištěných reklamních předmětů či firemních tiskovin. Díky propojení výjimečných dovedností osob s poruchou autistického spektra se schopnostmi zkušených kolegů vznikají neotřelé nápady, které jsou na trhu unikátní. Dot1 dosud využil svůj potenciál v realizaci marketingových projektů pro společnosti PRK Partners, Tučňákov, Motherboard, Tenzum nebo webový projekt diverzifikujeme.cz.
Srdcem podniku jsou naši zaměstnanci, kteří naplňují smysl existence Dot1. Touto cestou bychom jim rádi poděkovali za obětavost a osobní nasazení při řešení denních pracovních úkolů.
Více informací nejen o našem kolektivu najdete na stránkách www.dot1.cz.

 

Projekt: Zaměstnávání osob s poruchou autistického spektra
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.06/30.00368
Celý projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.06/30.00368

Celý projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.