Maloobchod a CR – fakta a otazníkyPředpoklady předchozích analýz maloobchodního trhu, předvídající převážně stagnující maloobchod i ve 3. čtvrtletí, se v zásadě naplnily. Index reálného meziročního růstu maloobchodu dosáhl sice 102,5, ale jen díky mimořádnému indexu tržeb motoristického segmentu maloobchodního trhu ve výši 108,1. Bez něj dosáhl maloobchod ve 3. čtvrtletí jen indexu 100,3 a za devět měsíců t. r. pouze 99,4. Přitom ani v tomto čtvrtletí, stejně jako v sedmi předchozích, nebyla meziročně překročena úroveň tržeb za potraviny (při růstu cen). Na druhé straně se zlepšil vývoj prodeje nepotravinářského zboží, ve 3. čtvrtletí 2013 indexem 102,5 (při celkově výhodnějších cenách pro spotřebitele). Velmi progresivní růst zaznamenal prodej prostřednictvím internetu a zásilky.

Vývoj cestovního ruchu (CR) byl v roce 2013 dost nevyrovnaný. Podle údajů ČSÚ o příjezdovém CR (zachycuje návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení) bylo každé letošní čtvrtletí jiné. Zatímco v prvním byly v počtech přenocování a v počtech hostů HUZ – nerezidentů i rezidentů – docíleny příznivé přírůstky, ve druhém počet příjezdů i přenocování hostů v HUZ meziročně klesl. Za třetí byly vykázány přírůstky v příjezdech hostů do HUZ, jak domácích, tak nerezidentů, snížily se však ekonomicky směrodatnější počty přenocování; hosté jak ze zahraniční, tak zvlášť domácí, pobývali v HUZ kratší dobu. Souhrnně za tři čtvrtletí vykázal příjezdový CR jen jednoprocentní růst, a pokud jde o domácí hosty HUZ, tak meziroční pokles. Ani z údajů o tržbách v sekci ubytování a stravování není zřejmý příliš pozitivní výsledek – za celé období od ledna do září tržby v sekci reálně rostly jen o 0,3 %, v ubytovacích zařízeních dosáhly reálně meziročního růstu o 2,0 %, avšak ve stravování vykázaly za 9 měsíců pokles o 0,5 %.

 

Už ve 2. čtvrtletí bylo možno hovořit o symptomech odeznívání ekonomického útlumu a očekávat též lepší předpoklady vývoje spotřeby. Proto také říjnová makroekonomická predikce MF ČR očekávané parametry spotřeby domácností celoročně z původně proponovaného celoročního poklesu o 0,8 % upravila na roční růst 0,2 %. Reálný vývoj v  posledních týdnech však tuto vizi změnil.  A to i v kontextu mezinárodního srovnání, kdy se ČR octla na spodních příčkách evropského žebříčku. Listopadový odhad propadu ekonomického výkonu ČSÚ za 3. čtvrtletí původně očekávaný letošní vývoj zpochybnil, a navíc měnová intervence ČNB, motivovaná pozitivními úmysly vyvolala pro budoucno i nejistoty a rizika. Platí to také o spotřebě a maloobchodní realizaci a dotkne se zřejmě i CR.

 

Pro spotřebitele vyplynuly z měnové intervence ČNB nepochybně nákupní impulsy, což zvýšený obrat některých komodit potvrzuje, nicméně nákupní potence je diferencovaná a vyšší ceny (např. v důsledku dražších dovozů) mohou i odrazovat a poptávku tlumit. Přitom nové aspekty ve spotřebě se prolínají s těmi obvyklými, spojenými se zvýšenou předvánoční poptávkou. Za těchto okolností hrají nepochybně roli i rezervy (úspory) domácností, alespoň těch, které je mají. Za všech naznačených okolností mají i sebeodvážnější výzkumníci spotřebitelského trhu před sebou těžký úkol. To vše proto vede spíš k opatrnějšímu odhadu dalšího vývoje – nikoliv nad úrovní předešlého roku. Ta může být překonána spíš nominálně, zafunguje-li proinflační zaměření měnové intervence. Velkou neznámou vývoj motoristického segmentu. Při respektování bezprostředních okolností, vnějších i vnitřních rizik vývoje – i při možném ekonomickém oživení – není v této etapě analýzy znatelnější růst spotřeby a tržeb maloobchodu předvídán ani pro rok 2014.

 

Autor: Ladislav Šípek

Foto: archiv