Obchodníci se stále častěji setkávají s nařčením, že na prodávaném zboží vydělávají díky vysokým maržím závratné sumy. Značná část populace i médií totiž zcela mylně zaměňuje pojmy marže a zisk v přesvědčení, že jde o jedno a totéž.

Průměrná marže obchodníků činí v České republice podle ČSÚ 22,9 % ceny. Jednoduše řečeno, obchodník nakoupí zboží od dodavatele za 77 korun a prodá ho za 100 korun. Znamená to, že jeho zisk je 23 korun? To ani omylem. Z takto vypočítané marže totiž musí pokrýt všechny náklady obchodu, jako jsou elektřina, voda, ale také nájemné, náklady na logistiku, uskladnění, mzdy zaměstnanců, a v neposlední řadě zaplatit daně. Je na místě zdůraznit, že uvedená marže zahrnuje i nepotravinářské zboží.

 

Lidé jsou mnohdy přesvědčeni, že o cenách potravin rozhodují v plné míře obchodníci. Konečnou cenu však zásadním způsobem ovlivňuje zejména spotřebitelská poptávka a konkurence. Maloobchodní prodejci jsou pouze posledním článkem složitého dodavatelského řetězce. Platí pro ně tržní ceny stanovené dodavateli a obchodníci jejich výši ovlivňují už jen velmi omezeně. Marže maloobchodníků je několikrát nižší než marže dodavatelů. Veřejnost o tom neví, proto někdy útočí na maloobchodníky. Maloobchod ale dosahuje ziskovosti pouze do 1 %. Marže už nelze snižovat, takže se každý nárůst nákupní ceny nebo zvýšení DPH musí dříve nebo později promítnout do koncové ceny.

 

Autor: Zdeněk Juračka, prezident, SOCR ČR