MBA – přidaná hodnotaManažerské školy v posledních letech nejsou pouze doménou anglosaských zemí, ale úspěšně se integrují do celého světa, například do Číny a Indie. Zůstaňme ale doma, v tuzemských podmínkách.  I v Česku se pomalu mění pohled na to, co by měly školy tohoto typu svým studentům, a následně pak zaměstnavatelům přinášet.

Než se trošku hlouběji pustíme do kvalitativního srovnávání, připomeňme základní údaje o vysoko-školském vzdělávání typu MBA. I přesto, že už v českém vzdělávacím systému do značné míry zakořenilo, existuje o něm řada mýtů a nepravd. Z pohledu českého práva je studium MBA chápáno jednoznačně jako profesní vzdělávání a je zařazeno do kategorie celoživotního vzdělávání, nikoliv mezi vysokoškolské kvalifikace. Je to zásadní rozdíl proti například Velké Británii, kde je titul MBA brán standardně jako vysokoškolský, musí být ale udělen univerzitou.

 

Kvalitu mění historie

Rozdíly mezi českým a britským MBA jsou způsobeny historickým vývojem. V rozhovoru pro server České asociace MBA škol (www.cambas.cz) to říká Christopher Cox, ředitel pro validaci vysokoškolských studijních programů na britské Nottingham Trent University. On a jeho tým zodpovídají za kvalitu programů, které NTU validuje, tedy akredituje, po celém světě, tudíž i v České republice. „Myslím, že rozdíly zde jsou způsobeny historickým vývojem. Ale všechno se v čase mění, dnes, na začátku 21. století žijeme ve velmi tržním světě a existuje mnoho způsobů, jak dosáhnout téže věci,“ vysvětluje Christopher Cox a pokračuje: „Vyšší vzdělání je jednou z těch věcí, kde lze uplatňovat víc přístupů a soukromé vysoké školství je cesta, která vyhovuje stále většímu počtu lidí. Studenti jsou nyní starší, už to nejsou čerství absolventi střední školy, ale začínají studovat, když jim je dvacet nebo pětadvacet let, po narození dětí a podobně. Mění podobu svého pracovního života, berou vzdělání jako zvýšení kvalifikace a přípravu na zaměstnání. A je velmi typické, že jim pro tuto vzdělávací strategii víc vyhovují soukromé školy. A myslím si, že to je důvod, proč některé neveřejné instituce mají na trhu úspěch. Ale cítím také povinnost říci, že produkt, který soukromé vysoké školy nabízejí, se příliš neliší od produktu, který nabízejí veřejné vysoké školy.“

 

Kolik stojí titul?

Přední britský odborník na jedné straně sice naznačuje stírání rozdílů mezi veřejnou a soukromou vysokou školou, ale podstatný, pro českou povahu zvlášť, je ekonomický pohled na studium, tedy co to všechno stojí. U nás dlouhodobě zakořeněné bezplatné školství musí jít v tomto případě stranou.

Ke kvalitnímu titulu MBA lze ale přijít i levně, bez toho, abyste vydávali velké sumy z vlastní kapsy. Náklady na studium může uhradit zaměstnavatel, případně se s ním můžete dohodnout na jisté participaci na úhradě nákladů. Zaměstnavatel si pak tyto náklady dá do daňového základu, ale vás si bude chtít zavázat k tomu, abyste nabyté vědomosti nějaký čas uplatňovali ve firmě. Pokud chcete studovat v Česku, musíte si však dát dobrý pozor, abyste se přihlásili na tu „pravou“ školu, tedy na tu, která má akreditaci pod křídly CAMBAS. Pokud přece jen toužíte po vzdělání v prestižní zahraniční škole, můžete najít kvalifikované žebříčky těchto institucí například na stránkách internetového vydání listu Financial Times. V jím sestavené TOP 100 je polovina škol z USA a patnáct z Velké Británie.

Musíte si ale uvědomit, že zahraniční kvalitu dobře zaplatíte. Jeden takový rok přijde asi na sto tisíc dolarů! A to není pro každého. Kromě tučného konta je třeba mít také perfektní znalost angličtiny, americké školy často vyžadují i několikaletou praxi na manažerské pozici. MBA se typicky studuje při zaměstnání, a je tudíž náročné na čas. Pokud ovšem všechny tyto atributy splníte, čeká vás odměna. Takto získaný prestižní titul otevírá dveře do špičkových manažerských pozic předních světových firem. A to není určitě k zahození.

 

 

Výhoda pro absolventy? Ano!

Představuje tedy titul MBA pro jeho držitele konkurenční výhodu na trhu práce? Podle absolventů ano. „MBA jsem začal studovat jako zaměstnanec velké korporace. Během studia jsem se rozhodl postavit se na vlastní nohy a založil jsem vlastní firmu, která se věnuje rozvoji pracovníků v oblasti obchodu, managementu a marketingu ve zdravotnictví a farmaceutickém byznysu. Mohu říci, že i studium MBA, a hlavně možnost potkat během něj mnoho zajímavých a inspirativních lidí, mi pomohlo sebrat odvahu a pustit se do podnikání. Odchod ze zaměstnání mě nakonec přinutil zaplatit si celé studium sám, ale vůbec toho nelituji, byla to dobrá investice,“ vzpomíná na stránkách www.cambas.cz na rozjezd vlastní firmy Juraj Scherer, majitel slovenské firmy Orca medical.

Přidanou hodnotu programů MBA oceňují i další absolventi. Zdůrazňují přitom možnost systematizovat si dosavadní dovednosti z oblasti managementu a zdokonalit se (nebo zgruntu naučit) strategické řízení, a posunout se tak na novou úroveň. Strategické řízení přitom není jen pro velké podniky, ale uplatní ho i podnikatelé a majitelé malých a středních firem. Jde o ucelený, podrobný a praktický návod, jak postupovat, pokud se manažer rozhodne firmu v praxi řídit strategicky.

„Studenti se nejprve naučí, jak efektivně stanovit celofiremní strategie, v dalších částech studia pak zpracovávají strategie pro všechny hlavní funkční oblasti firmy, jako je například marketing, finance, nákup, výroba, obchod nebo lidské zdroje, ve vzájemných vazbách,“ popisuje strukturu studia strategického řízení Iva Šubrtová, lektorka programu MBA na BIBS vysoké škole.

 

Členové CAMBAS

V současné době se v České republice objevila řada institucí, které nabízejí studium MBA bez potřebné kvality a žádoucí akreditace. To výrazným způsobem ohrožuje úroveň a mezinárodní prestiž tohoto titulu.

 

Proto existuje CAMBAS coby akreditační orgán pro studium MBA v České republice a záruka jeho potřebné kvality. CAMBAS školy akredituje i reakredituje na základě doporučení evaluační komise. Členství je pak zárukou kvality studia MBA. Podle posledního zveřejněného seznamu jsou členy CAMBAS následující instituce:

• Anglo-americká vysoká škola, o. p. s. (AAVŠ) – Praha 

• Brno Business School, Vysoké učení technické (BBS VUT) – Brno 

• Brno International Business School a.s. (B.I.B.S.) – Brno

• Czech Management Institute (CMI – ESMA) – Praha 

• Institute for Industrial and Financial Management (IPFM) – Praha

• International School of Business and Management, VŠE (ISBM) – Praha

• Masarykův ústav vyšších studií ČVUT (MÚVS) – Praha

• Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE (PIBS) – Praha

• University of New York in Prague, s.r.o. (UNYP) – Praha 

• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB) – Ostrava

• Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. (VŠFS) – Praha 

 

Kromě těchto škol CAMBAS jedná nebo plánuje jednat o členství s několika dalšími školami, jejichž zahraniční partneři nebo ony samy mají mezinárodní akreditaci EQUIS, AACSB, AMBA či regionální akreditace (německy mluvící země) FIBAA. Jsou to následující školy:

CMC Graduate School of Business o.p.s. – Čelákovice; University of Pittsburgh, Joseph M. Katz Graduate School of Business; Vysoká škola ekonomická v Praze, Francouzsko-český institut řízení – Praha (francouzská obdoba MBA s francouzskou akreditací).

 

Autor: Jan Hrabálek