Mediální partnerství

 

Měsíčník Podnikatel vstoupil do povědomí podnikatelské veřejnosti jako mediální partner

řady odborných konferencí a veletržních akcí.

 

 

K nejdůležitějším mediálním partnerstvím patří:

 

Soutěž Manažer roku

Anketa Auto roku v ČR

Žofínská fóra

Konference Retail Summit

Fórum českého stavebnictví

Výstava a konference Teplárenské dny

Soutěž Fleet Awards, Firemní auto roku

Konference Fleet Management

Konference Cestovní ruch na prahu 3. tisíciletí

Konference Týden facility managementu

Odborná spolupráce se společností Kompass Czech Republic

Veletrh Svět reklamy

Festival španělské kultury Iberica