Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák a předsedkyně Technologic-ké agentury ČR Rut Bízková podepsali Memorandum o spolupráci obou organizací. Rovněž tak Akční plán, který obsahuje konkrétní kroky realizace Memoranda na období jednoho roku. SP ČR spatřuje ve výzkumu, vývoji a inovacích základní pilíř konkurenceschopnosti České republiky. Přitom za nejvýznamnější instituci podpory aplikovaného výzkumu a vývoje považuje právě TA ČR. Proto chtějí oba už dlouhodobě kooperující subjekty spolupráci posunout o stupeň výš. Akční plán pro rok 2014 by měl vést ke spolupráci na novelizaci zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Dále jde o podporu řešení v oblasti výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj tak, aby neklesala podpora aplikovaného výzkumu a vývoje, či společnou snahu o zajištění jednotného výkladu podpory výzkumu, vývoje a inovací.

 

Autor: (sp)