Neváhejte a zajistěte se!Obchodujete se zahraničními obchodními partnery? Počítáte své příjmy či výdaje v korunách a potřebujete mít jistotu zajištění naplánovaného kurzu? Existují produkty, které vám eliminaci kurzového rizika umožní. Jak na to, vysvětlí vám Ing. Dagmar Kubíková, zástupkyně společnosti Citfin.

Minulý podzim došlo k zemětřesení na kurzovém poli. ČNB výrazně oslabila, tedy devalvovala korunu, která ztratila víc než pět procent své hodnoty. V té chvíli se dostali do nevýhody všichni, kdo něco dováželi ze zahraničí do České republiky, nebo poskytovali a poskytují služby v zahraničí.

 

Na pořízení jakékoliv služby či zboží ze zahraničí museli tedy podnikatelé vynaložit o víc než pět procent víc finančních prostředků v domácí měně. U velkých objemů finančních transakcí tak mohla změna kurzu vést i k vykázání ztráty podnikatelů. Kromě toho není vyloučeno, že ČNB přistoupí k dalším intervencím, které oslabí korunu i v budoucnu. Následně po ukončení intervencí zase může docházet ke skokovým zhodnocením koruny, které naopak mohou poškodit vývozce. Současná situace tak zcela určitě nepřeje klidnému a předvídatelnému kurzovému vývoji, protože ten je značně nestabilní.

 

Řešení však existuje. Jedním z mož-ných způsobů je zajištění se proti kurzovému riziku u specializovaných společností. Tyto společnosti garantují díky svým produktům to, že nedojde ke ztrátám zajištěné firmy v případě změny kurzu. Na změně kurzu sice podnikatel nevydělá, ale určitě na ní nemůže prodělat tak, jako se v minulosti už mnohokrát stalo.

O výše uvedeném problému jsme hovořili se zástupkyní společnosti Citfin, která se zabývá zajišťováním kurzových rizik, Ing. Dagmar Kubíkovou. Skupina Citfin, ryze česká společnost s portfoliem víc než 10 000 klientů, nabízí komplexní finanční služby firemní klientele s důrazem na podniky obchodující se zahraničím. V čele jejího obchodního a dealingového oddělení stojí Ing. Dagmar Kubíková – CSO.

 

Můžetete nám skupinu Citfin představit?

Mluvíme-li o skupině, pak je nutné zmínit, že zastřešuje dvě společnosti: Citfin – Finanční trhy, a.s., a Citfin, spořitelní družstvo. Skupina Citfin je na trhu od roku 1996, kdy se ještě pod svým původním názvem CITCO – Finanční trhy, a.s., vypracovala do pozice jednoho z nejvýznamnějších devizových nebankovních obchodníků na trhu. V roce 2010 jsme pak pod novým názvem Citfin začali poskytovat komplexní finanční služby určené především firemní klientele obchodující se zahraničím.

 

 

Jaké produkty a služby podnikatelům poskytujete?

Pod hlavičkou společnosti Citfin – Finanční trhy, a.s., která je držitelem Licence platební instituce a Licence obchodníka s cennými papíry našim klientům nabízíme především směnu deviz, zajištění proti kurzovým rizikům a zahraniční platební styk.

Současně jsme na začátku minulého roku rozšířili nabídku termínových produktů o tzv. treasury linku, která umožňuje klientům v závislosti na jejich bonitě uzavírat termínové obchody do určité výše bez nutnosti složení zálohy. Naše nabídka byla v průběhu roku 2013 také rozšířena o prodej měnových orderů, díky nimž mohou klienti využít automatického hlídání kurzu 24 hodin denně, a účastnit se tak i mimoevropského obchodování na trhu. V rámci Citfin, spořitelní družstvo, dokážeme klientům nabídnout a spravovat Firemní multiměnový účet až v 30 měnách pod jedním číslem účtu zdarma, samozřejmostí účtu jsou i dealingové služby a platební styk. Tyto hlavní produkty jsou pak podpořeny doplňkovými službami v podobě devizového poradenství, monitoringu směnných kurzů a dealingového zpravodajství.

 

Proč by si firmy měly vybrat právě Citfin? 

Protože klientům nabízíme úzce specializované produkty za výhodných podmínek, individuální přístup a finanční zdraví skupiny – kapitálová přiměřenost naší skupiny násobně převyšuje minimální požadavek ČNB, konkrétně k 31. 3. 2014 se pohybovala na úrovni 23,10 % (minimální požadavek ČNB je 8 %). Známkou finančního zdraví je i růst výkonnostních ukazatelů v roce 2013, kdy se nám zvýšil obrat směnných obchodů o 7 %, počet klientů o 15 % i počet realizovaných transakcí o 17 %. Současně jsme hrdí na to, že naše práce v oblasti péče o klienta „přináší své ovoce“, protože víc než čtyřicet procent našich nových klientů k nám přichází na základě referencí od těch dosavadních.

 

Hovořila jste o termínových obchodech, jaké možnosti v oblasti fixování kurzu klient u Citfinu má?

V dubnu tohoto roku jsme jako reakci na poptávku našich klientů rozšířili nabídku termínových produktů. To znamená, že jim vedle klasických měnových forwardů a swapů dokážeme nabídnout i měnový forward s oknem, měnový par forward a kombinaci těchto dvou produktů – měnový par forward s oknem. Současně u nás může klient vedle těchto produktů využít, v závislosti na jeho bonitaci, i produkt treasury linky.

 

Jaký je rozdíl mezi výše uvedenými termínovými produkty?

Všemi termínovými produkty si klient může zafixovat směnný kurz až na období jednoho roku. Kromě toho si v závislosti na svých potřebách může zvolit z několika variant fixace kurzu. Měnový forward s oknem umožňuje, aby si firma v okamžiku sjednání termínového kurzu zvolila časový interval, tzv. okno, ve kterém chce termínový obchod vypořádat; velikost tohoto okna je až 60 dnů. Interval vypořádání je pro plánování finančních toků firem důležitý, usnadňuje plánování zakázek. Klient nemusí vypořádat obchod v konkrétní den, flexibilita vypořádání je dána tímto „oknem“. Měnový par forward je pro klienty zajímavý zejména díky přehlednější evidenci ceny. Tímto produktem si náš klient může zafixovat více forwardových obchodů na stejném měnovém páru s rozdílnými daty vypořádání, a to vše za jednotný směnný kurz. Měnový par forward s oknem je kombinací měnového par forwardu a měnového forwardu s oknem. Tento produkt navíc umožňuje u každého měnového par forwardu zvolit interval vypořádání „okno“ v řádech dnů (10 až 60 dnů). Jde tedy o velmi flexibilní a ucelenou nabídku produktů v oblasti zajišťování kurzových rizik.

 

Klient má možnost sjednat si u vás forwardový obchod, kterým se může zajistit na celé období za stejnou cenu, a průběžně pak z něj čerpat podle potřeby. Proč by tedy měl volit výše uvedené produkty a jaké výhody mu přinášejí? 

Výhoda spočívá zejména v ceně. Pokud si zajistíte své finanční toky termínovým obchodem a postupně z něj čerpáte, tak je cena kurzu obvykle vyšší, než když naplánujete, že např. každý měsíc potřebujete vyčerpat konkrétní objem a na ten uzavřete samostatný termínový obchod.

U termínových obchodů je cena kurzu ovlivněna tzv. pipovými body vyjadřujícími rozdíl mezi úročením na prodávané a nakupované měně za dobu, na níž je forward uzavřen. Čím delší je období, na kterou je termínový obchod uzavřen, tím je zpravidla cena kurzu vyšší. To znamená, že když klient uzavře forward na rok a už předem ví, že bude potřebovat pravidelně čerpat část termínového obchodu, tak vlastně zbytečně platí pipové body za předčasné čerpání forwardu. Naopak v případě, že je schopen lépe naplánovat čerpání forwardu, je cena kurzu s kratší splatností obvykle výhodnější, protože na kratší období jsou pipové body zpravidla levnější.

 

 

Musí klient sjednaný termínový obchod vypořádat přesně ke sjednanému datu?

Právě pro takové klienty, kteří těžce odhadují přesné datum čerpání kontraktu, jsou určeny výše uvedené produkty, tj. forward s oknem a měnový par forward s oknem, kdy má klient možnost si zvolit období od 10 až do 60 dnů, ve kterém může forward čerpat. Tyto produkty mu poskytnou dostatečnou flexibilitu, a tedy i klid pro vypořádání. Pokud ale u nás klient uzavře standardní měnový forward nebo par forward bez okna, může díky případné swapové operaci přesunout vypořádání obchodu na dřívější či pozdější termín, než byl původně sjednán, a tím tak dosavadní kontrakt vlastně dodatečně doplnit o tuto flexibilitu.

 

Kdy je vhodné se zajišťovat?

Obecně lze říci, že je vhodné zajišťovat se v okamžiku podepsání zakázky. Smysl této operace je totiž v tom, že si firma zajistí kurz, který odpovídá její kalkulaci na daný projekt či na konkrétní fakturu. Tedy ať už zajišťuje jakýmkoli způsobem, vždy by měla mít na paměti, že vyhnout se kurzovým ztrátám s sebou nese i případné zřeknutí se kurzových zisků. Profitem při zajištění tedy není zejména kurzový zisk, ale jistota dnešního kurzu na budoucí vypořádání, a tedy eliminace případných kurzových ztrát.

 

Jaké jsou současné požadavky klientů, neobchodují třeba méně kvůli nejisté ekonomické situaci?

Firmy se v žádném případě nepře-staly zajišťovat. Spíš se zajišťují častěji a po menších částkách. ČNB jasně říká, že bude držet kurz nad 27,00 EUR/CZK nejspíš i začátkem roku 2015, což samo o sobě poskytuje určitou jistotu kurzu. Předpokládáme, že po ukončení intervencí by měla koruna posílit, a to samé si říkají firmy. Výsledkem je zvýšený zájem o zajištění si dnešní slabé koruny na půl roční a delší termínové obchody, což využívají zejména sezonní firmy. I tady však platí, že nedoporučujeme využívat zajištění ze spekulativních důvodů.

 

Autor: (red)

 

www.citfin.cz