Na konci minulého roku byla po tříletém vyjednávání mezi Evropským parlamentem a členskými státy schválena reforma společné zemědělské politiky. Vzhledem ke skutečnosti, že implementace nové právní úpravy do vnitrostátních norem členských států potrvá nejméně půl roku, nová pravidla zemědělské politiky vstoupí v platnost až od roku 2015. Společná zemědělská politika bude sice v roce 2014 součástí finančního rámce 2014–2020, ale budou pro ni platit přechodná pravidla. Jako v předchozích letech je na ni vyhrazena největší část unijního rozpočtu (39 %). Podle nové reformy by měly dočasně přetrvat i některé kvótové systémy – u mléka do roku 2015, u cukru do roku 2017 a u vína do roku 2030. Českého zemědělství se modernizovaná směrnice dotkne především ve změně přímých plateb, kde by se měly dotace velkým zemědělským podnikům krátit.

 

Autor: (m)

Zdroj: Cebre