O nás

 

Měsíčník Podnikatel je ekonomicky a podnikatelsky zaměřený list pro Českou republiku.

Přináší důležité informace z mnoha oborů podnikání a vytváří prostor pro vzájemnou komunikaci

firem, profesních uskupení a státní správy. Podnikatel se za patnáct let existence osvědčil

jako důležitý marketingový nástroj pro podporu podnikatelských aktivit mnoha společností.

 

 

Proč si vybrat měsíčník Podnikatel?

 

Přesné zacílení

• 11 000 konkrétních čtenářů v ČR

• Zaměření na top management firem

• Rozesílání systémem direct mail

• Systematická komunikace se čtenářskou skupinou

• Důraz na podnikatelská a průmyslová centra

 

Důvěryhodnost a renomé

• 15 let působení na mediálním trhu

• Pravidelně ověřovaný náklad

• Spolupráce s profesními svazy a významnými firmami

• Mediální partnerství konferencí a veletrhů

• Spolehlivost a aktuálnost databáze

 

Profesionalita

• Zkušený redakční tým

• Pečlivý výběr témat

• Důsledná kontrola jazykové úrovně textů

• Vytříbená grafická úprava

 

Souhrn základních informací

• Působnost na mediálním trhu: od roku 1997

• Náklad: 11 000 výtisků

• Ověření nákladu tisku: zajišťuje ABC ČR, člen IF ABC

• Čtenářská skupina: top management velkých a středních firem

• Distribuce: systémem direct mail na konkrétní jména, funkce a adresy čtenářů

• Databáze: spravovaná a aktualizovaná ve spolupráci se společností Kompass Czech Republic

• Způsob doručení: list je čtenářům doručován v průhledné fólii

• Pokrytí: celé území ČR, proporcionálně (v závislosti na ekonomické síle regionů)

• Monitoring tisku: zajišťují společnosti Newton Media a Anopress IT

• Partnerství: přední profesní svazy a sdružení, odborné konference a veletrhy

• Možnost prezentace: textová, grafická, vkládaná

• Oborové zaměření: nejdůležitější odvětví národního hospodářství