Z Výzkumu agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR na téma „Rodinné firmy“ vyplynulo několik základních zjištění: 

• Navzdory nepříznivému ekonomickému klimatu ve společnosti v příštích třech letech většina rodinných firem očekává udržení či mírný vzestup tržeb. Mírný pokles jen 14 % oslovených.

• Velká většina (81 %) rodinných firem vnímá „rodinnost“ svého podnikání jako výhodu.

• Rodinné firmy jsou lépe vnímány jak v očích zákazníků, tak obchodních partnerů.

• Mezi nejvýraznější výhody rodinných společností patří jejich velká flexibilita, stabilita a etika v podnikání.

• Přestože firmy považují svůj rodinný charakter za výhodu, dílčím problémem může být potenciální negativní vliv na rodinné vztahy.

• Nejčastějšími cíli pro budoucnost je zlepšení efektivity a nábor, udržení kvalitních zaměstnanců. Většina rodinných firem také plánuje předat společnost v rámci rodiny.

 

Autor: (am)