Opatření, které nic neřešíPovinné ručení firem za neschopnost svých obchodních partnerů platit řádně DPH je trnem v oku mnoha tuzemským podnikatelům. Nepomáhá ani zmírnění dopadů při platbě na nezveřejněný účet, jež vzniká až při úhradách nad 700 tisíc korun.

Nespolehlivých plátců DPH je přitom proti avízovaným desítkám tisíc hříšníků jen pár desítek. Podle posledních dostupných čísel registruje Generální finanční ředitelství 42 nespolehlivých plátců. Přiznané účty přitom eviduje ředitelství jen u 85,7 % podnikatelů. Zbylých 14,3 % dosud nezveřejnilo žádný. Asi každý šestý podnikatel by tak ručil za daň (včetně těch, kteří účet uvedli, ale zatím nebyl zveřejněn). Povinnost kontrolovat účty svých obchodních partnerů je proto velmi sporná. Pokud by totiž podnikatel uhradil plnění na jiný než zveřejněný účet dodavatele, bylo by to stejné, jako by je nezaplatili, a bude tak muset odvést DPH za svého partnera.

Přesto letos v Česku vešlo v platnost sporné zákonné opatření, které ručení přikazuje, do praxe. Jedinou úlevou ve zmíněné novele o DPH je, že ručení vzniká jen tehdy, pokud je úplata za plnění vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně. V současné době je tato částka 350 tis. Kč, a ručení tedy může vzniknout až při platbě přesahující její dvojnásobek, tj. nad 700 tis. Kč.

Na černé listině neplatičů DPH skončí každý, kdo dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH víc než 10 mil. Kč. Za nespolehlivou bude považována i firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň aspoň 500 tis. Kč, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu.

 

Jde o hloupý výmysl?

Mnozí podnikatelé jsou přesvědčeni, že jde o diskriminační, hloupý výmysl lidí, kteří nejsou gramotní v oblasti podnikání. Stát se tím snaží suplovat vlastní neschopnost vybírat daně, a hlavně postihnout podvodníky, kteří neodvádějí DPH. Vychází se při tom zcela nepřijatelně z presumpce viny. „Touto normou nám vláda říká: Všichni jste podvodníci a vyřešte si to mezi sebou, my z vás ty peníze stejně dostaneme,“ soudí Petr Maličovský, generální ředitel URS Czech, certifikační společnosti z Proseku.

Příjemce zdanitelného plnění, tedy odběratel (plátce DPH) na základě obdržené faktury od poskytovatele zdanitelného plnění (dodavatele, rovněž plátce DPH) za výrobky, zboží či služby musí při platbě nad 700 tis. Kč na stránkách ministerstva financí zkontrolovat zveřejněný bankovní účet a pouze na tento účet peníze poslat. Pokud to udělá na jiný účet, riskuje, že DPH za fakturu bude muset prakticky zaplatit správci daně (tj. finančnímu úřadu poskytovatele plnění) dvakrát.

Příjemce zdanitelného plnění může vždy, kdy uzná za vhodné, uhradit daň za poskytovatele dotčeného zdanitelného plnění přímo správci daně. Alarmující je však existence obchodních transakcí, při nichž spolehlivost ověřit nelze. Jde o obchody, kdy není podnikatel připojen k internetu, např. u nákupu pohonných hmot či koupě za hotové, což je běžná praxe ve stavebnictví. Není také problém, aby se dodavatel s odběratelem dohodli, že platbu rozloží do dvou faktur po 690 tis. Kč a peníze převedou mimo.

 

Šlo to udělat jinak

Přitom pro příklad zdárného řešení není nutné chodit daleko. Transparentně podnikatele kontrolují např. na Slovensku, kde existuje jednoduchý systém ve formě detailního kontrolního výkazu DPH.

„Zveřejnění kontrolního výkazu DPH (detailní XML výkaz po fakturách) je mnohonásobně účinnější než nynější podoba českých opatření. V konečném důsledku je slovenská varianta i pohodlnější, neboť neobtěžuje neustálým zjišťováním informací o dodavateli. Jednou měsíčně se zašle soubor na příslušný úřad, vše ostatní zajišťuje software,“ tvrdí ředitel slovenské pobočky firmy PREMIER system Otto Bárta.

Registr plátců DPH denně navštíví statisíce uživatelů. Server umožní kontrolu až u 20 subjektů. Lze ji však provést i přes slušně vybavený ekonomický software. Ten nespolehlivé plátce DPH automaticky odhaluje. Eviduje firmy na kartě. Údaje jsou čerpány při přidávání dokladů na pozadí, a zaměstnanci tak nejsou zbytečně zdržováni od práce.

 

Autor: (vam)

Zdroj: Just Communication s.r.o