Ve 2. čtvrtletí roku 2012 se snížil počet vyhlášených veřejných zakázek meziročně o 66 %. Ve finančním vyjádření je to pokles o víc než 75 %.

Nově vznikající „Fórum veřejné zakázky kvalitně“ se chce otevřít všem subjektům a profesním sdružením, které trápí náročnost současné legislativy a její ekonomické dopady. Při zadávání veřejných zakázek není vytvářen dostatečný tlak na efektivitu nakládání se svěřenými financemi. Fórum zahájilo v polovině října t. r. na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR činnost nové platformy. Chce usilovat o návrat kritéria kvality do veřejných zakázek a aplikaci principu nepřípustnosti nepřiměřeně nízké nabídkové ceny. Společný projekt MPO a Komory administrátorů veřejných zakázek má sdružit další odborné a profesní společnosti, instituce a asociace, které chtějí zjednodušit proces zadávání zakázek, snížit administrativní zátěž a zavést kritérium kvality jako hlavní hodnoticí kritérium.

 

Autor: (m)