Podnikoví manažeři i starostové studují on-lineZnalost cizího jazyka dnes už k získání práce v renomovaných firmách s nadnárodní působností nestačí. Personální oddělení firem rovněž víc dbá na zjištění, kde tuzemští manažeři absolvovali MBA (Master of Business Administration) studium. Přesto je kontinuální vzdělávání nezbytné. V současné době se zájem o on-line programy MBA podle údajů Central European Management Institutu (CEMI) zvyšuje. Tento trend je patrný jak v zahraničí, tak v České republice. Do „virtuálních“ školních lavic usedají nejen manažeři z nejrůznějších průmyslových a obchodních podniků, ale i starostové, vedoucí pracovníci státních zdravotnických zařízení či zaměstnanci policejních a armádních sborů.

On-line studium si přitom zachovává kvalitu prezenčního studia v kamenných institucích. „Důvodem je hlavně velká časová vytíženost uchazečů, kteří hledají možnost, jak nejlépe skloubit pracovní povinnosti se studiem,“ potvrzuje ředitel institutu CEMI Štěpán Mika s tím, že forma on-line jim umož-ňuje věnovat se studiu v čase a místě, kde se právě nacházejí, a to bez nutnosti kamkoli dojíždět.

 

EU s tím souhlasí

Nezbytnost kontinuálního vzdělávání potvrdilo i generální ředitelství Evropské komise pro podnikání a průmysl. Podle ředitelství má manažerské vzdělávání podstatnou roli pro širší možnosti uplatnění absolventů a posílení jejich kreativního chování.

Podniky na to reagují snahou zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání. Předchozí oborové vzdělání umožní vidět souvislosti a priority, pro vedení lidí či organizací však není mnohdy dostatečné. Volba vhodného studia MBA tyto nedo-statky eliminuje. Stále však platí, že je časově i finančně náročné.

 

Sociální sítě? Ovládáme

Dalším důvodem pro rostoucí zájem o on-line formu vzdělávání je zvyšující se počítačová gramotnost. „Pro většinu lidí v České republice je v dnešní době například používání sociálních sítí naprosto běžnou záležitostí, a proto ani on-line výuka už není nic, čeho by se zájemci zalekli,“ říká ředitel institutu CEMI Štěpán Mika. Kupříkladu na institutu CEMI se koná na bázi kvalitního uživatelsky přívětivého e-learningového systému Fronter původem z Norska.

Díky globalizaci a měnícím se podmínkám podnikání a managementu se stávají trendem nové studijní programy MBA určené především pro zahraniční studenty bez omezení místa bydliště. Nejlépe prostřednictvím on-line výuky pod vedením týmu mezinárodních lektorů.

 

Central European Management Institut  

Central European Management Institut (neboli CEMI) byl založen s cílem poskytovat MBA a LLM vzdělávání evropské úrovně, dostupné pro studenty z České republiky a ze Slovenska. S 242 úspěšnými absolventy a víc než 230 současnými studenty patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele studia MBA a LLM ve střední Evropě.

Výuka je koncipována tak, aby umožnila profesní vzdělávání i časově vytíženým studentům. Pro tyto účely je na CEMI zaveden nejmodernější e-learningový systém Fronter, v němž jsou studentům zpří-stupňovány všechny potřebné studijní materiály i další nezbytné informace a jejž mohou studenti využívat jak pro komunikaci s lektory, tak mezi sebou navzájem v rámci svých studijních skupin. Tento systém využívá například Vídeňská univerzita, Univerzita v Lillehammeru či Cambridge ESOL.

CEMI je plně akreditovaným členem IADL (International Association for Distance Learning), členem EADL (European Association for Distance Learning), členem AIVD – Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, členem AMSP (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR) a kolektivním členem ČMA (Česká manažerská asociace).

CEMI podporuje vzdělávání handicapovaných osob a v této oblasti spolupracuje také s Nadací Českého rozhlasu Světluška a občanským sdružením Život dětem. Kromě toho podporuje nadační fond Dobrý anděl či organizaci Člověk v tísni.

 

Autor: (red)