Vláda projednala novelu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení č. 211/2000 Sb., umožňující Fondu využívat prostředky EU k snižování energetické náročnosti bydlení a k zvyšování kvality bydlení obecně.

Novela byla předložena v březnu t. r. k projednání poslanecké sněmovně skupinou poslanců napříč politickými stranami, v čele s poslankyní Zdeňkou Horníkovou. SFRB tak poprvé hodlá využít nástroje finančního inženýrství Jessica. Právě tuto formu podpory, z pohledu jejích poskytovatelů návratnou, významně preferuje Evropská komise. Jejím principem je s využitím prostředků strukturálních fondů motivovat soukromé investory, kterými mohou být i vlastníci bytových jednotek, k realizaci ekonomicky návratných opatření. Pro pilotní ověření takto poskytované pomoci počítá Fond pro rok 2013 s částkou 600 mil. Kč. I přes poměrně rozsáhlé státní dotace, které byly dosud pro renovaci bytového fondu poskytnuty prostřednictvím programu Panel, je stále potřeba opravit přes 1,5 mil. bytů. Prostředky potřebné pro realizaci tohoto záměru se odhadují na částku vyšší než 500 mld. Kč.

 

Jessica umožní otevřít program dlouhodobých výhodných úvěrů, jejichž propočty vycházejí výhodněji než dosavadní dotace. Cílem je motivovat vlastníky k opravám a regeneracím bytových domů. Nízko úročené úvěry tak budou moci být poskytnuty dalším zájemcům a na rozdíl od dosud používaných státních dotací se okruh příjemců podpory nebude zužovat.

 

Autor: (am)

Zdroj: SFRB