Práce není všechno„Pastelkovné“ pro školáky, možnost využití dvoudenního volna pro čerstvé tatínky anebo práce z domu. Dceřiná firma Třineckých železáren VÚHŽ a.s. v Dobré pomáhá svým zaměstnancům lépe sladit zaměstnání s rodinným životem. Za svou snahu získala od Ministerstva práce a sociálních věcí certifikát auditu Rodina & zaměstnání. Do kampaně se firma VÚHŽ zapojila jako jedna z prvních strojírenských společností v republice.

„Věnovat se zaměstnání a současně rodině je velmi náročné. Oceňuji, že se tolik významných zaměstnavatelů do kampaně zapojilo, že myslí na svoje zaměstnance a snaží se zavádět takové nástroje, které jim pracovní a rodinný život pomáhají sladit,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Ministerstvo udělilo letos certifikáty 14 společnostem.

K bohatým možnostem, jak skloubit zaměstnání s rodinou, patří ve firmě VÚHŽ v Dobré mj. možnost čerpání částečných úvazků pro ženy s malými dětmi, elektronický vzdělávací systém, do něhož se mohou zapojit i ti zaměstnanci, kteří dlouhodobě do práce chodit nemohou. Nebo postupné zavádění home-office, tedy práce z domu po dobu deseti dnů v měsíci, a řada dalších benefitů.

„V počáteční fázi projektu bylo hlavním impulsem zjištění, že benefity využívá jen třetina zaměstnanců. V úzké spolupráci s nimi jsme pak upravili možnosti tak, aby jim systém lépe vyhovoval,“ vysvětluje vedoucí personálního oddělení Daniela Spišáková. Pracovníci se tak mohou několikrát ročně těšit ze společných sportovních aktivit připravených pro ně i jejich rodiny, z benefitů ve formě příspěvků na dětskou rekreaci či společný výlet, ozdravný pobyt a další.

Novopečení rodiče zase vítají dvoudenní volno navíc pro tatínky po návratu jejich ženy z porodnice. A rodičům prvňáčků přijde vhod „pastelkovné“. Děti chystající se do první třídy jsou pozvány do firmy, kterou si mohou v rámci malé exkurze i se svými sourozenci a rodiči prohlédnout. Kromě toho získají poukázku na školní vybavení.

Audit rodina & zaměstnání je už řadu let uplatňován v mnoha evropských zemích. Udělení certifikátu auditu znamená, že i česká firma úspěšně zavedla opatření vstřícná vůči rodinám tak, aby zaměstnanci dokázali lépe sladit své pracovní i domácí povinnosti.

 

Autor: (in)