Pro živnostníky i management firemVzdělávací programy připravila společnost SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. Brno v rámci projektu „Vyšší úroveň dalšího vzdělávání v klíčových oborech podnikání“, registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/03.0018 financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Cílem projektu je zkvalitnění, zvýšení úrovně a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pro živnostníky, management a další pracovníky výrobních a obchodních firem JMK. Vysokou přidanou hodnotu tvoří rozvoj vědomostí a dovedností, které jsou pro zvyšování konkurenceschopnosti, flexibility a adaptability kvalifikované pracovní síly klíčové, a které také odpovídají potřebám regionu.

 

Jde o následující programy

1. Vzdělávání pro integrální logistiku

2. Ekonomické a finanční vzdělávání

3. Obchodněprávní vztahy – Jak správně uzavírat smlouvy

 

Metody výuky

Metody výuky jsou postaveny na vysoké odborné úrovni lektorů, kteří mají nejen teoretické znalosti, ale především zkušenosti z praxe. Výuka bude vedena interaktivní formou s názornými ukázkami, pomocí řešení praktických úloh a konkrétních studií z prostředí účastníků. Nabyté znalosti a dovednosti tedy účastníci hned využijí v reálném provozu při své každodenní praxi. Výukové procesy podpoří také e-learningová forma přístupu k podpůrným materiálům a praktickým cvičením. Používané výukové techniky a metody v kombinaci s individuálním přístupem lektora přinášejí okamžité získání odborné zpětné vazby a ověření správnosti výsledků.

V průběhu vývoje byly vzdělávací programy ověřeny pilotními kurzy se skupinou podnikatelů z JMK, jejichž připomínky a náměty následně našly uplatnění při tvorbě finálních výstupů. Kurzy tak plně odpovídají potřebám podnikatelských subjektů.

 

Realizace vzdělávacích programů bude zahájena na podzim 2014

Informace na www.sovastudio.cz nebo přímo u pracovníků SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o., divize vzdělávání SOVA STUDIO, Křenová 52, 602 00  Brno, tel.: 543 254 037, 603 892 018, 603 821 156, e-mail: info@sovastudio.cz.

 

 

Autor: (rep)

www.sovastudio.cz