Den učitelů (28. březen) byl letos ozdoben významným setkáním filozofů. Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity totiž uspořádala na počest 75. narozenin brněnského filozofa profesora Josefa Šmajse workshop Evoluční ontologie a společenské vědy.

Jak uvedl v laudatiu jeden ze zahraničních hostů, prof. Emil Višňovský, řadí Josefa Šmajse vedle Jana Patočky na nejvyšší místo české filozofie 20. století. Prof. Šmajs se přes dvacet let zabývá rozpracováním svého původního myšlenkového konceptu nazvaného evoluční ontologie. Ontologii (jako část filozofie zaměřenou na studium celku jsoucna) obohatil nejsilnějším apelem na úctu k přírodě. Své naléhavé poselství tlumočil čtenářům také prostřednictvím víc než desítky knih. Nejširší čtenářská obec se s jeho evoluční ontologií může seznámit v pracích publikovaných v deníku Britské listy: www.blisty.cz/aut/1453/art.html, nejkompaktněji je poselství J. Šmajse vyjádřeno v Deklaraci závislosti: www.duha.mzk.cz/clanky/deklarace-zavislosti. Nelítostný souboj kultury s přírodou byl také předmětem rozhovoru s ním v listu Podnikatel: www.epod.cz/wp-content/uploads/Podnikatel_1-2-2013.pdf.

 

Autor: (vam)