Partnerství

 

Profesní svazy a sdružení

 

Spolupráce a aktivní komunikace s předními profesními svazy a sdruženími tvoří základ

vysoké odborné úrovně měsíčníku Podnikatel. Vzájemné partnerství poskytuje nejen inspiraci,

ale také cennou zpětnou vazbu. Mnohé z institucí jsou partnery listu už od jeho vzniku v roce 1997.

 

 

Mezi nejvýznamnější partnery patří: 

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Hospodářská komora ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Sdružení automobilového průmyslu

Svaz dovozců automobilů

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Agentura CzechTrade

Agentura CzechInvest

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Českomoravská elektrotechnická asociace

Teplárenské sdružení ČR

Svaz sléváren ČR