Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s partnery individuální národní projekt POSPOLU, který je zaměřen na přímou podporu spolupráce škol a firem při vzdělávání žáků středních škol v oblasti praktického vyučování u zaměstnavatelů.

„Cílem projektu je propojit teoretickou a praktickou výuku ve středním odborném školství ve všech skupinách oborů středního vzdělávání, s hlavním zaměřením na technické obory,“ řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala.

Projekt byl schválen koncem loňského roku, teď se chystají jeho první realizační kroky. V prvním pololetí t. r. budou připraveny dva základní modely spolupráce škol a firem – jeden pro obory vzdělání, které zahrnují odborný výcvik, druhý pro obory vzdělání, kde je povinná odborná praxe.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a Sdružení automobilového průmyslu Pavel Juříček, k tomu upřesnil: „Projekt POSPOLU v zásadě vychází z principu duálního vzdělávání, po kterém v průmyslu voláme už delší dobu. Ve firmách studentům umožníme, aby si prakticky vyzkoušeli to, čemu se ve škole teoreticky naučili. Očekáváme, že projekt pomůže nastavit jasná pravidla pro spolupráci škol a firem.“

 

Oba modely budou pak rozpracovány do aplikací pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání. Od září 2013 postupně začne pilotní ověřování 25 vybraných partnerství škol a firem podle modelů, které z připravených aplikací vybere komise sociálních partnerů.

Projekt řeší MŠMT s Národním ústavem pro vzdělávání. Na realizaci se budou podílet Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace krajů ČR, Odborový svaz KOVO a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

 

Autor: (vm)

Zdroj: MŠMT ČR