Reformní návrhy ministra školství Josefa Dobeše, shrnuté do zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům, se setkaly s ostrým odporem akademické obce – pedagogů i studentů. Co k tomu vedlo?

Kromě toho, že vláda, ani ministr Dobeš o svých záměrech s akademickou obcí seriózně nediskutují a prosazují svá řešení přes její nesouhlas, je to řada věcných výhrad k zamýšleným změnám. Velmi podrobně jsou rozpracovány v textu, který vznikl prací kolektivu autorů, členů akademické obce Univerzity Karlovy v Praze, v lednu roku 2012 (plné znění viz http://iforum.cuni.cz/IFORUM-12054.html). V jeho závěru se mj. uvádí:

Návrhy přinášejí nebezpečí postupné redukce vysokých škol na provozní instituce velkých zaměstnavatelů a ztráty ohledu na jejich akademický charakter. Svobodný prostor pro vědu a výzkum vyžaduje mnohem větší nezávislost na vnějších politických a ekonomických vlivech, než jakou do budoucna zaručují nynější návrhy. Změny je navíc nutno vnímat v souvislostech. Některé z návrhů, které snad mohou fungovat v jiných zemích, v České republice téměř jistě fungovat nebudou, zvláště ne za současné tendence státu zbavovat se odpovědnosti za veřejný sektor, vysoké míry korupce a stále silnějšího podfinancování vysokého školství. V naší zemi tyto návrhy povedou jen k dalšímu omezení financování veřejného vysokého školství, prudkému snížení jeho kvality a destabilizaci, či dokonce destrukci celého vysokoškolského sektoru.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš ani vláda ČR však tyto argumenty neslyší a jsou, zdá se, připraveni oba zákony přes odpor akademických reprezentací prosadit. Proti tomu nezbývá než se postavit, postavit se veřejně a hlasitě.

 

(vm)