Recyklaci odpadu před jeho spalováním ve spalovnách dává přednost drtivá většina (95 %) obyvatel České republiky. Platit kvůli spalovnám víc za odpady jich 70 % odmítá. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, který provedla pro Českou asociaci odpadového hospodářství (ČAOH).

Průzkum potvrdil, že Češi odpad poctivě třídí (vždy 38 %, většinou 52 %). Příjemně překvapil pozitivní vztah respondentů (90 %) k třídění biologicky rozložitelného odpadu. Velká většina by ocenila, kdyby měla k dispozici nádobu na bioodpad (52 % určitě ano, 35 % spíše ano). Toto řešení, k jehož realizaci není nutné zvyšovat poplatky,

 

ČAOH dlouhodobě doporučuje. Výsledky průzkumu potvrdily obavy, že zdražování odpadových služeb povede pouze k tomu, že lidé budou hledat způsoby, jak se placení vyhnout. Nejsnadnější cestou jak ušetřit bývá totiž zakládání černých skládek. Průzkum byl proveden v první půli června t. r. formou internetového dotazníku na vzorku 1020 respondentů, proporčně podle kraje, velikosti bydliště, věku a pohlaví. ČAOH je největší oborovou asociací v ČR. Sdružuje významné subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. Na českém trhu působí už 17 let a v současné době pod ni spadá víc než 80 společností podnikajících v odpadovém hospodářství.

 

Autor: (m)

Zdroj: ČAOH