Vydavatel

PROFIL Brno, s.r.o.
Rosická 1, 602 00  Brno
tel./fax: 543 210 224–225

redakce@podnikatel-info.cz

 

 

 

 

Redakce

 

Petr Ihm 

šéfredaktor
tel.: 543 210 224–225
ihm@podnikatel-info.cz

 

Miloš Vávrů

zástupce šéfredaktora

tel.: 545 219 865

mobil: 604 615 511

milos.vavru@upcmail.cz

 

Jan Hrabálek

redaktor

mobil: 724 014 883

honza.hrabalek@seznam.cz

 

 

Obchodní oddělení

 

Tomáš Kovalčík

tel.: 543 210 224–225
mobil: 606 169 585

kovalcik@podnikatel-info.cz

 

 

Markéta Machanová
tel.: 543 210 224-225
mobil: 723 882 808

machanova@podnikatel-info.cz

 

 

Alena Migdalová
tel.: 543 210 224–225
mobil: 721 698 601

migdalova@podnikatel-info.cz