S námi nejen do výškyAZ Tower, 111 m vysoká administrativně bytová budova v Brně, bude dokončena už v březnu 2013, a stane se tak nejvyšší budovou v ČR. „S oblibou dnes mluvíme o ‚zelenýchʽ stavbách, a to zde rozhodně platí. Minimalizaci externích energetických nároků budovy zajišťují tepelná čerpadla a fotovoltaické zdroje energie,“ říká Jan Prokop, ředitel společnosti AZW, a.s., která se na stavbě brněnského mrakodrapu podílí.

Zaměřuje se vaše firma pouze na výškové budovy, nebo i na jiný typ staveb?

Narážíte na objekt AZ Tower, kde jsme dodavatelem ucelené části elektro. Realizujeme však i průmyslové podniky, obchodní a administrativní centra, objekty bytové a občanské výstavby, které zpracováváme od projektu až po realizaci. Samozřejmostí je účast u kolaudačního řízení. Tento výčet zahrnuje také ostatní činnosti spojené s výstavbou takových typů objektů, jako je napojení na zdroje energií, a zmiňme i stránku požárního, elektronického nebo vizuálního zabezpečení. Cílem naší společnosti je v první řadě spokojený klient a kladné stanovisko o využívání objektu.

 

Jak vaši činnost a zakázky ovlivnila současná situace v oblasti stavebnictví?

Celkový pokles ve stavebnictví a průmyslu se dotkl i našeho odvětví. Propad v obratu a tržbách byl znatelný a zbrzdil společnost v rozvoji a plánech. Přehodnocením cílů jsme společnost stabilizovali i za cenu vlastních omezení. Víc jsme se zaměřili na vnitřní chod a restrukturalizaci firmy. Pomohl nám i v této době získaný dotační program vypsaný MPSV v rámci programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Na seminářích si naši zaměstnanci osvojili dovednosti pro zlepšení komunikace s klienty, i právní či technické semináře nám byly ku prospěchu.

 

Jak se vám daří vypořádat se s důsledky složité situace ve stavebnictví, například s poklesem platební morálky?

Rozdělme to do dvou rovin. Jedna je, že zadavatel svým obstrukčním jednáním ke konci stavby vyžaduje dodatečné cenové úlevy. Dostaneme-li se do této fáze projektu, nekompromisně předáváme veškeré podklady právníkům. Posléze bývá jednání vstřícnější a shody dosáhneme. Druhá rovina jsou pozdní úhrady či pozdržení plateb. Má zásadní dopad do cash-flow, přičemž různé úvěry či faktoringy situaci neřeší, spíš odčerpávají finance z už tak stlačených marží společnosti, a navíc nepřímo dostáváme do nesnází naše dodavatele. Zde by jistě pomohlo uzákonění jednotné splatnosti 30, nebo max. 60 dní, jestliže stát vyžaduje úhrady DPH každého pětadvacátého dne v měsíci bez ohledu na uhrazení pohledávek klientem. Nebo by se mělo odvádět DPH jen ze zaplacených pohledávek.

 

Řada firem řeší tuto situaci snížením počtu vlastních zaměstnanců. Jak se s tím vypořádáváte vy?

Cestou snižováním počtů zaměstnanců nejdeme. Neradi bychom se dostali na roveň jiných společností, které zakázku obratem prodají jiným subjektům a nemají žádnou výkonnou složku, takže plní pouze funkci obchodně poštovních buněk. Hledáme další pracovníky, např. absolventy škol, nebo se snažíme získat odborníky z volných živností OSVČ či „ičaře“. Ti jsou však daňově zvýhodněni a není snadné je přesvědčit, že v HPP je jistota. Naopak vyzdvihnu skutečnost, že i v takto složité době jsme schopni udržet zaměstnanost, uživit firmu, režie, vydělat a zaplatit veškeré odvody do státní pokladny. To je věc, která dává smysl našemu podnikání, a důvod, proč se stále držíme tohoto řemesla.

 

Co plánujete na rok 2013?

Rok 2013 bude bezesporu stejně složitý jako ten letošní. Přinese větší tlak na cenu a ostřejší konkurenční prostředí. Naším cílem je s týmem pracovníků udržet kvalitu, odbornost a spokojenost našich klientů. Samozřejmostí bude plnit plán tržeb a najít prostor pro jejich zvýšení. Chtěl bych poděkovat všem odběratelům za důvěru vloženou v naši společnost a vyjádřit poděkování i našim zaměstnancům za to, že je naše společnost úspěšná a respektovaná. Popřeji všem také do roku 2013 hodně zdaru, štěstí a zdraví.

 

Autor: Alena Migdalová

 

www.azw.cz