Setkání představitelů Komor Visegrádské čtyřkyPrezidenti národních komor zemí Visegrádské skupiny (na snímku zleva) Petr Kužel (ČR), Peter Mihók (SK), László Parragh (HU) a Andrzej Arendarski (PL) se na konci první dubnové dekády t. r. sešli v Budapešti, aby si vyměnili informace o hospodářském vývoji ve svých zemích a diskutovali o nástrojích, které používají obchodní a hospodářské komory na podporu podnikatelské spolupráce a obchodních vztahů.

Prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel informoval o prosazování podnikatelských zájmů vůči nové koaliční vládě a o vývoji české ekonomiky. Zmínil se o aktivitách Komory zaměřené na podporu technického a odborného vzdělávání, malých a středních podniků a přípravy čerpání evropských prostředků v letech 2014–2020.

Prezidenti komor V4 ve svých vystoupeních zdůraznili, že jejich země nemohou být konkurenceschopné bez silné průmyslové základny. Nové technologie dramaticky změnily hospodářství, a proto mají industrializace a inovace zásadní význam. Komory V4 budou proto podporovat a povzbuzovat své vlády k rozvoji průmyslových odvětví, která mohou významně přispět k zvýšení zaměstnanosti.

Na závěr zasedání bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi národními komorami za přítomnosti zástupců vlády a velvyslanců zemí V4. Potvrzuje rozhodnutí obnovit pravidelné schůzky prezidentů komor V4. Za klíčová pro spolupráci byla označena odvětví automobilového, elektronického, potravinářského a energetického průmyslu, cestovního ruchu, logistiky a inovativní odvětví. Komory budou rovněž podporovat přeshraniční projekty a usilovat o dosažení účinnější a lepší koordinace využití finančních prostředků EU. Jednou ročně, u příležitosti summitu V4, uspořádá komora hostitelské země Visegrádské čtyřky podnikatelské fórum.

 

Prezidenti komor navrhují vládám V4 zavést automatickou registraci firem u hospodářských a obchodních komor s využitím dobrých výsledků z Maďarska, kde je tento systém už zaveden a je dobrou službou nejen podnikatelům, ale i státní správě. Přispěl navíc k zvýšení transparentnosti ekonomiky, stal se významným nástrojem rozvoje podnikání a posiluje konkurenceschopnost maďarských podniků.

 

Prezidenti se dohodli, že se znovu sejdou v Praze počátkem května letošního roku, a to u příležitosti 10. výročí vstupu jejich zemí do Evropské unie, aby zhodnotili výsledky členství v EU, dlouhodobé perspektivy a rizika z ekonomického hlediska. Předmětem tohoto setkání bude rovněž téma posilování role komor při propojování informací mezi Bruselem a podnikatelskou veřejností.

 

Autor: (vam)

Zdroj: HK ČR