Singles jsou in!Do České republiky dorazil fenomén bydlení pro „singles“ – svobodné mladé lidi. Nová cílová skupina si postupně získává pozornost developerů především ve velkých městech. Kromě požadavků na specifickou velikost bytu a jeho dispozice se tato skupina zaměřuje také na architekturu domu, lokalitu a nadstandardní vybavení bytů. Každý rok se prodají stovky takových bytů a zájem o ně bude v dalších letech ještě narůstat.

„V posledních dvou letech se výrazně zvýšila poptávka ze strany ‚singles‘ – zájemců o bydlení,“ říká Tomáš Pardubický, generální ředitel společnosti FINEP. Jak dodává, mladí lidé dnes už neslyší na takzvané startovací byty, ale chtějí plnohodnotné kvalitní bydlení. „Dnešní mladá generace přistupuje k pořízení bytů jinak, než tomu bylo například před deseti lety – vnímá je jako investici, která jim v budoucnu může zajistit další příjem. Proto už jako svobodní často volí koupi bytu, nejčastěji v kategorii 1+kk nebo 2+kk, a nebojí se říci si o nadstandardní vybavení,“ doplňuje Pardubický. Byty si zároveň často nechávají i poté, co vstoupí do partnerského nebo manželského života. Velmi často takový byt pronajímají a z výnosu splácejí jeho pořízení. Berou to jako dobrou investici a zároveň jistotu. Počáteční kapitál pro nákup takových bytů mají mladí lidé často ze stavebního spoření či z jiného finančního produktu, stále častěji jim s nákupem bytu pomáhají také rodiče. Výjimkou nejsou ani byty, které pro své děti kupují přímo rodiče.

Další specifickou skupinou, která de facto navazuje na „singles“, jsou takzvaní „mingles“. Jde o partnerské páry, které ačkoli žijí společně, mají každý svůj vlastní byt. Lidé, žijící jako „mingles páry“ bývají úspěšní v zaměstnání, finančně nezávislí, jsou ve spokojeném vztahu, nicméně odmítají se vzdát jisté formy svobody v podobě vlastního bydlení. Proto si dlouhodobě (často i po svatbě) udržují vlastní byt, ke kterému přišli ještě v době, kdy byli „singles“.

 

Lokalita, kvalita, design

Společnost FINEP v posledních letech ve svých projektech registruje víc než polovinu bytů prodaných „singles“ klientům. Poměr bytů v žádaných kategoriích je dokonce přes 60 %. „Singles“ klienti jsou přitom specifickou skupinou nejen v ohledu na velikost bytu a jeho dispozici, ale mají také mnoho dalších požadavků. Jedním z nich je volba lokality – vyžadují dobré spojení s centrem města, zároveň ale chtějí klidnou lokalitu s přístupem k aktivnímu odpočinku a zeleni. V otázce vybavení bytů jsou náročnější než mnozí jiní klienti – volí sice raději střídmější podobu, ale soustředí se na kvalitu a design. Záleží jim také na architektuře domu.

 

 

Češi stále častěji bydlí sami 

Z průzkumu na téma bydlení pro mladé lidi, který si společnost FINEP v nedávné době nechala udělat agenturou StemMark, vyplynulo, že v Praze bydlí 8,2 % lidí v bytě samostatně. Víc než 23 % mladých lidí bydlí dosud s rodiči – právě oni jsou cílovou skupinou, které se „singles“ a později „mingles“ bydlení přímo dotýká. Lze proto předpokládat, že její význam při prodeji nových bytů i nadále poroste. Víc než 55 % pražských rodičů navíc ve stejném průzkumu uvedlo, že uvažuje o koupi bytu pro své děti, nebo že by se do takové koupě zapojili. Zájem o nové byty pro „singles“ podporuje také zvyšující se životní úroveň mladých lidí a jejich výraznější finanční gramotnost, díky které umějí lépe hospodařit s penězi a jsou připraveni je vhodně investovat.

 

Trend ze zahraničí 

Trend singles přitom dobře znají také v dalších zemích západní Evropy a v USA. Jde o děti „silné generace“ narozené mezi lety 1979 a 1985, kterým nyní rodiče hromadně pořizují bydlení ve velkých městech. Podle studie společnosti PwC a Urban Land Institute se tato generace označuje také jako „urban generation“, protože preferuje bydlení ve městech. Lze tedy očekávat stahování zájmu z okrajových částí a satelitů zpět do center měst a jejich následný rozvoj. Jak studie Emerging Trends in Real Estate 2014 dál uvádí, 40 % příslušníků této skupiny chce žít ve velkém nebo větším městě (z předchozí generace to bylo 30 %); tuto generaci charakterizuje nakupování a zábava v digitálním věku. Při výběru bydlení jsou pro ni hlavními parametry blízká vzdálenost do práce a školy (82 %), možnost pěší docházky (76 %), přístup k nakupování a zábavě v okolí (71 %), přístupná MHD (57 %). Do apartmánu nebo duplexu, městského nebo řadového domu se chce přestěhovat 38 % této generace, 49 % bydlí single, 60 % se chce v dalších 5 letech stěhovat, opět do single domácnosti.

 

Autor: (rep)

Foto: FINAP