Přestože je na Facebooku v současné době na 4 miliony značek, 77,1 % dotázaných na českém trhu uvedlo, že jejich společnost profesní stránku na Facebooku (Facebook Business Page – FBP) nemá. Zjistila to PR agentura Best Communications ve svém výzkumu.

Víc než třetina zúčastněných (37,5 %) toto vysoké číslo zdůvodnila tím, že neví, co FBP je, dalších 24,7 % řeklo, že nevidí důvod pro používání FBP, a 17,5 % nepovažuje Facebook obecně za vhodný komunikační kanál pro jejich obchodní aktivity. Ze společností, které FBP naopak mají, 21,7 % uvedlo, že ji ale aktivně nevyužívají. 27,5 % sdílí odkazy, články, fotografie a další materiály týkající se jejich společnosti, a 25,8 % sdílí materiály týkající se nejen jejich společnosti, ale i sektoru, v němž podnikají. Jedna čtvrtina (25,8 %) dotázaných uvedla, že jejich společnost aktualizuje svou FBP jednou týdně, což je také nejčastější průměrná frekvence aktivit na FBP napříč českými manažery a majiteli společností. Nejvíc respondentů, kteří FBP využívají, bylo z Vysočiny (44 %), Karlovarského (31,3 %) a Moravskoslezského (29,9 %) kraje. Pouze 21 % zúčastněných bylo z Prahy, což zařadilo hlavní město v rámci tohoto výzkumu až na osmou pozici.

 

Autor: (pod)