Představitelé řady firem žehrají na finanční negramotnost svých zaměstnanců – je o ní přesvědčeno 92 % respondentů ankety, kterou mezi svými členy uskutečnila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 

Téměř dvě třetiny (61 %) ze 106 zúčastněných respondentů uvedly, že mají ve firmě zaměstnance, proti kterému byla nařízena exekuce. Ve 42 % firem zaznamenali nárůst exekucí nebo tzv. osobních bankrotů. Za negativními jevy, které to způsobuje, považuje 36 % respondentů menší výkonnost či soustředění zaměstnanců na práci, 33 % zvýšené vytížení účetního oddělení, 12 % větší fluktuaci a 8 % vyšší nemocnost.

Někteří zaměstnanci podlehnou i sebenesmyslnější nabídce. Na kreditní karty kupují kravaty, pečivo nebo vyrazí na Malorku na „výhodný úvěr“. Podle předsedy představenstva AMSP Karla Havlíčka z nich tak často podceňování kupecké matematiky, „osvojené“ už na základních a středních školách, spolehlivě udělá žebráky.

Pozitivní je, že by 68 % firem bylo ochotno zahrnout zvýšení finanční gramotnosti do vzdělávacího programu pro své zaměstnance, pokud by bylo uhrazeno v rámci některého z dotačních titulů.

 

Autor: (am)