Spolupráce OR-CZ s uživateli při vývoji ISOR-CZ spol. s r.o. patří mezi první české firmy, které se zabývaly problematikou podnikových informačních systémů. Víc než 20 let vyvíjíme a implementujeme vlastní ERP produkt OR-SYSTEM, který byl v průběhu tohoto období kompletně nasazen a provozován u víc než 150 průmyslových firem, převážně u českých a slovenských zákazníků.

Po celou dobu existence OR-CZ je jedním z našich nejdůležitějších cílů dodat koncovému zákazníkovi takový ERP produkt, který pružným plněním jeho požadavků a potřeb zajistí firmě očekávaný rozvoj a stabilitu. Abychom byli schopni takový produkt vytvořit, neustále rozšiřovat a obohacovat o novou funkcionalitu, je nutný velmi těsný vztah s každým zákaz-níkem. Analytik a programátor je schopen do programového kódu přetvořit téměř každý podnikový proces, činnost nebo roli, je však nutné vědět a znát, jak jednotlivé procesy fungují u konkrétního uživatele v reálném životě na jeho pracovišti. A přesně tyto informace nám musí poskytnout sám uživatel, nejlépe v konfrontaci s fungováním stejného procesu u několika zákazníků.

 

Nesporné výhody setkávání se s více uživateli z různých firem a společné diskuse nad vybranými tématy si naše firma uvědomila hned na začátku své existence. Proto v průběhu každého roku pořádáme řadu společných akcí, na kterých se vývojáři a konzultanti OR-CZ potkávají se zástupci našich zákazníků – jde o pravidelné odborné semináře, pracovní workshopy a konference uživatelů OR-SYSTEMU.

 

 

Konference uživatelů

Letos se už 26. konference uživatelů OR-SYSTEMU konala v krásném prostředí Sporthotelu Zátoň poblíž Českého Krumlova. Připravený program konference obsahoval průřezově ta témata, která byla pro tento rok z pohledu našich zákazníků aktuální a jejichž řešení bylo do OR-SYSTEMU zakomponováno, nebo se připravuje. Při pohledu na seznam jednotlivých přednášek je možné zmínit například:

- Rozvoj modulu skladového hospodářství se zaměřením na pro-blematiku evidence a práce s paletami a automatizaci práce se skladovými doklady pro prvovýrobu.

- Představení realizovaných novinek pro oblast výroby se zaměřením na rozšíření funkčnosti vlast-ního řešení Rozvrhování kapacit výrobních zdrojů (APS) a Dílenského plánování výroby.

- Představení nových možností integrovaných modulů Servis a Údržba.

- Nové možnosti zálohování (prezentaci a diskusi řídil náš partner – společnost HP).

- Možnosti integrace nových moderních technologií do OR-SYSTEMU – „Chytré telefony“ a mobilní pracoviště jako koncová zařízení pro sběr, prezentaci dat a práci v OR-SYSTEMU.

- Představení zákulisí při vývoji OR-SYSTEMU – pohled na procesní mapy a jejich tvorbu a vlastní modelování.

- Představení nástupce OR-SYSTEMU, generace Open v prostředí Java.

- Možnosti vlastního Cloud řešení pro provoz OR-SYSTEMU.

Na závěr pracovní části konference byla formou dotazníku zjišťována zpětná vazba k jednotlivým tématům a byl dán prostor pro položení souvisejících otázek, případně pro náměty na pracovní okruhy, které budou součástí programu budoucích akcí OR-CZ a jež by mohly být dalšími možnými směry a prioritami rozvoje OR-SYSTEMU.

Po skončení bloků odborných prezentací zbyl samozřejmě čas i na sportovní a kulturní vyžití všech účastníků konference. Díky příhodné poloze hotelu jsme mohli využít projížďky na raftech po řece Vltavě a navštívit Český Krumlov, jedno z nejkrásnějších měst České republiky. Věříme, že se líbila i večerní neformální pracovní diskuse, ke které nám zahrála firemní rocková kapela.

 

Poděkování zákazníkům 

Musíme rozhodně poděkovat všem uživatelům OR-SYSTEMU, kteří se těchto společných setkání pravidelně zúčastňují. Jsme velmi rádi, že se nám daří zapojit naše zákazníky do diskusí s tvůrci a implementátory informačního systému, a tím neustále zvyšovat kvalitu našeho produktu. Pouze aktivním společným přístupem lze vést vývoj potřebným směrem, dostávat tu nejlepší zpětnou vazbu pro vytvořená nová řešení a systematicky stanovovat priority pro další rozvoj. Za OR-CZ můžeme slíbit, že tímto způsobem práce budeme rozhodně pokračovat i v následujícím období a už nyní se těšíme na další společná setkání.

 

Autor: Ing. Antonín Vymětal, ředitel divize ERP – Realizace, OR-CZ

 

www.orcz.cz