V Olomouci byla v polovině června t. r. slavnostně zahájena stavba nové tramvajové trati a nové čtvrti Šantovka. Jde o v tuzemských podmínkách ojedinělý příklad spolupráce veřejného a soukromého sektoru na budování dopravní infrastruktury města. Na financování nové trati se podílejí tři strany: statutární město Olomouc, soukromý investor a Švýcarská konfederace. Ta přispívá na stavbu částkou asi 225 mil. Kč.

 

Autor: (mv)