Termovize šetří nákladyPrakticky v každé budově, kterou během dne navštívíme, se vyskytuje nespočet elektrických zařízení, systémů a prvků. Pokud vše funguje jak má, věnujeme jim zpravidla jen malou pozornost. Mnohdy si ale ničeho nevšimneme ani ve chvíli, kdy je problém na spadnutí. Jak nejlépe vyladit odběr elektrické energie, a také včas odhalit závady elektrických zařízení, na to jsme se zeptali pana Jana Prokopa, ředitele společnosti AZW, a.s.

Co je u vás od posledního setkání nového?

Od našeho posledního setkání se mezitím uzavřel účetní rok 2012. V průběhu roku jsme získali zajímavé projekty od office centra přes výrobní sféru až po občanskou výstavbu s celkovým ročním objemem 71 mil. Kč. Tyto zakázky jsme úspěšně dokončili, nebo se tzv. překlopily do roku 2013, např. budova brněnského AZ Tower, která se v dubnu t. r. kolauduje. Ekonomicky se pozice společnosti upevnila. Dokázali jsme uživit naše zaměstnance, odvést odvody státu, a dokonce dosáhnout i mírné ziskovosti. Posun od předešlého roku ze záporných do černých čísel hodnotím jako velmi pozitivní. Velký dík patří kolektivu našich zaměstnanců, kteří k tomuto výsledku nemalou měrou přispěli.

Stále se snažíme hledat na trhu prostor, kterým bychom se odlišili od konkurence a zaujali naše stálé, ale i nové partnery. K tomu by nám měl přispět nákup a nabídka nových zařízení, jako jsou termovizní kamera a analyzátor sítě.

 

Mohl byste mi, jako laikovi, popsat, co mám od termovize očekávat? 

Termovizní kamera vám obvykle na displeji nebo na PC či v tisku barevně zobrazí úniky tepla ze staveb. My však nabízíme její využití v elektroinstalacích. Termovize umožňuje bezkontaktně měřit teplotní pole. Proto se kontrola realizuje vždy během provozu elektrického zařízení. Rozložení a průběh teploty se zaznamenává prostřednictvím termokamery. Měření nijak neovlivňuje sledované zařízení, ani není nutná jeho odstávka.

Z našeho teplotního měření zjistíme mnohé závady, které zpravidla nejsou nijak znatelné a běžným okem viditelné, např. nepřiměřené zatížení rozváděče a zvýšení přechodového odporu. Termovizní měření umožňuje kontrolu kompletní výzbroje trafostanic, transformátorů, rozváděčů, jisticích prvků, kabelových a pásových vedení nebo svorkovnic.

 

Zmínil jste se také o analýze sítě, jaké informace lze měřením získat? 

Díky analýze sítě můžeme zhodnotit nejen elektrické napětí, proud a měření výkonu, ale také jalovou složku energie, jejíž zpětná dodávka do distribuční sítě je penalizována. Analýza sítě je stejně dobře využitelná pro dosavadní i nové provozy a objekty. Jde vždy o zjištění odběrového diagramu v čase. Měření může trvat jen několik hodin, ale i několik dní. Vícedenní měření jsou vhodná pro investory, kteří mají v průběhu týdne různě vysoké zatížení provozu.

Tímto měřením zjistíme tzv. harmonické zkreslení, které vytvářejí elektrické pohony s frekvenčními měřiči, použití elektronických předřadníků ve svítidlech, ale také mnoho PC stanic v jednom objektu, což je případ velkých call center. Nesprávné fungování takto instalovaných zařízení může mít za následek časté výpadky a snížení jejich životnosti. Tyto chyby lze detekovat analyzátorem kvality sítě francouzského výrobce Chauvin Arnoux CA 8335, který naše společnost používá.

 

Proč je potřeba touto problematikou se zabývat? 

Výsledné termosnímky umožňují včas rozpoznat místa už vzniklých závad, nebo určit míru kritičnosti jednotlivých prvků a spojů i možný původ jejich budoucího vzniku. Termovizní měření slouží jako kontrola a minimalizuje riziko vzniku požáru. Této problematice je potřeba věnovat pozornost, protože požáry budov jsou v řadě případů způsobeny přehříváním v elektroinstalaci.

Analyzátor sítě a jeho výstupy slouží k volbě optimálního řešení pro rekonstrukci nebo návrh kompenzace. Stanovením odběrných diagramů lze naplánovat dlouhodobou spotřebu elektrické energie klienta. Díky těmto odběrovým křivkám můžeme najít možné úspory elektrické energie, např. v závislosti na plánování pracovních směn a pracovní obsazenosti.

 

Jak nákladná je taková analýza a termovize?

Stanovení ceny za termovizní měření nebo analýzu sítě je vždy individuální a závisí na požadavcích klienta. Taktéž je závislé na rozsahu a délce měření. Termovize i analýza nejsou finančně náročné. Stojí nepatrný zlomek nákladů na opravy vad, které se odhalí až ve chvíli, kdy se projeví navenek. Úspory jsou nepochybně větší než náklady na tyto služby. S výše popsanými zařízeními se lze blíže seznámit na našich webových stránkách, kde je i kontaktní formulář, jehož vyplněním se na nás můžete s důvěrou obrátit.

 

Autor: Alena Migdalová

 

www.azw.cz