Trest za liknavostČím dál tím reálnější obrysy dostává scénář, že Česká republika ztratí několik desítek miliard korun z evropských fondů. Na konci září t. r. totiž výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu zamítl návrh rozšířit lhůtu pro čerpání finančních prostředků v rámci končícího víceletého finančního rámce 2007–2013 pro všechny členské státy.

Problém se týká tzv. pravidla n+2 a n+3, které definuje časové období, do kterého mohou členské státy čerpat finanční podporu z evropských fondů pro určitý rok. Jinými slovy, objem financí určený například pro rok 2008 mohl být díky pravidlu n+3 vyčerpán až v roce 2011. Mezi roky 2007 a 2010 měla Česká republika, stejně jako další nové členské státy, možnost využívat pravidla n+3, zatímco od roku 2011 do roku 2013 se toto pravidlo zkrátilo na n+2. To znamená, že rok 2013 je konečným rokem pro čerpání finančních prostředků jak pro rok 2010, kdy ještě platilo pravidlo n+3, tak pro rok 2011, kdy se už uplatňovalo pravidlo n+2.

 

Česká republika se tak nyní nachází v situaci, kdy zřejmě nebude schopna vyčerpat velké množství finančních prostředků z evropských fondů. Pokud se tak stane, nevyčerpané finance se automaticky vrátí do společného rozpočtu EU. Právě proto se zástupci ČR velmi angažovali ve snaze vyjednat v Evropském parlamentu výjimku, aby se pravidlo n+3 uplatňovalo i pro rok 2011, a termín pro vyčerpání financí se tudíž posunul na rok 2014. Situace v Evropském parlamentu nejprve vypadala poměrně nadějně, neboť výbor pro finanční záležitosti tuto výjimku podpořil. Jak už ale bylo řečeno, návrh narazil u výboru pro regionální rozvoj. Rozšíření pravidla se tak nebude zřejmě vztahovat na žádný členský stát kromě Slovenska a Rumunska, což jsou jediné dvě země, které si prodloužení lhůty dokázali vyjednat. Česká republika se k nim spolu se zbytkem členských států ale, zdá se, nepřipojí. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR však ještě neskládá všechny zbraně. Stále totiž existuje možnost přesunout nevyužité finanční prostředky z operačních programů, které čerpají nejmenší množství evropských peněz, do těch úspěšnějších. Tím by se mohla ztráta, která je nyní odhadována na 30 až 70 mld. Kč, aspoň částečně snížit.

 

Autor: Tomáš Hartman, CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU