Oblíbeným reklamním tahem mnoha firem je pořádání soutěží o ceny. To však má své zákonné limity. Co třeba soutěž o ceny, které se mohou zúčastnit spotřebitelé, pokud si koupí u podnikatele určitý výrobek? Jestliže ji firma uspořádá pro zákazníky při zakoupení zboží, výherce bude slosován a hlavní výhrou bude nepeněžité plnění nad 20 000 Kč, dopustí se nezákonného jednání. V tomto případě lze totiž jako výhru poskytnout jen plnění v hodnotě do 20 000 Kč, s tím, že takto lze udělit výhry za kalendářní rok v celkové hodnotě max. 200 000 Kč. Pokud by měl být výhrou v soutěži dražší předmět, např. zájezd nebo auto, nelze ji vázat na podmínku nákupu zboží. Poskytnout výhru pouze osobě, která si zakoupí naše zboží, lze tedy jen při dodržení výše uvedených finančních limitů. A nebo nevázat výhru na slosování a podmínit ji splněním určitých podmínek (získáním nejvíce čárových kódů, vytvořením nejvtipnějšího sloganu atd.)

 

Autor: Iva Frömlová, advokát

www.advokatCR.cz